BSV Hợp đồng
BSVTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
BSVCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
BSVTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
BSVKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BSVKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BSVChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
BSVMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon