BCH Hợp đồng
BCHTỷ lệ vị thế mua/vị thế bán
data title desc icon
Chu kỳ
BCHCơ sở
data title desc icon
USD Hợp đồng
Hợp đồng tương lai theo tuần
Chọn tùy chỉnh
BCHTỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu
data title desc icon
BCHKhối lượng mở và khối lượng giao dịch của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BCHKhối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương lai
data title desc icon
Chu kỳ
BCHChỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon
BCHMức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch đứng đầu
data title desc icon