Tất cả
Dữ liệu giao ngay
Dữ liệu hợp đồng tương lai
Dữ liệu quyền chọn
Tỷ lệ Long/Short BTCHợp đồng tương lai
5 phút
1 giờ
1 ngày
Tỷ lệ cho vay ký quỹ BTCGiao ngay
5 phút
1 giờ
1 ngày
Chênh lệch giá USDT & USDCGiao ngay
5 phút
1 giờ
1 ngày
BTC Cơ sởHợp đồng tương lai
1 phút
5 phút
1 giờ
1 ngày
K.lượng và H.đồng mở Futures BTCHợp đồng tương lai
5 phút
1 giờ
1 ngày
K.lượng và H.đồng mở quyền chọn (đáo hạn)Quyền chọn
8h
1d
Mua/bán BTCGiao ngay
5 phút
1 giờ
1 ngày
BTC Khối lượng khớp lệnh của hợp đồng tương laiHợp đồng tương lai
5 phút
1 giờ
1 ngày
Dòng lệnh khớpQuyền chọn
8h
1d
BTC Tỷ lệ tài trợ của hợp đồng hoán đổi vĩnh cửuHợp đồng tương lai
Biến động hàm ý ở trạng thái hòa vốnQuyền chọn
Độ lệch về biến động hàm ýQuyền chọn
BTC Chỉ số cảm xúc của các nhà giao dịch dẫn đầuHợp đồng tương lai
5 phút
1 giờ
1 ngày
BTC Mức ký quỹ trung bình đã sử dụng của các nhà giao dịch dẫn đầuHợp đồng tương lai
5 phút
1 giờ
1 ngày
Biến động hàm ý so với biến động lịch sửQuyền chọn
Khối lượng mở quyền chọn và khối lượng giao dịchQuyền chọn
8h
1d
Khối lượng mở của quyền chọn và khối lượng giao dịch (giá thực hiện)Quyền chọn
8h
1d
Tỷ lệ quyền chọn bán/quyền chọn muaQuyền chọn
8h
1d
Biến động hàm ýQuyền chọn
Dòng lệnhQuyền chọn