Ký quỹ bằng tiền mã hóaKý quỹ bằng USDT
Kinh doanh chênh lệch tỷ lệ tài trợ
Kinh doanh chệnh lệch giá
CoinCặp tiền tệ
Doanh thu / 10K (3 ngày) (USDT)
APY
Tỷ lệ tài trợ tích lũy (3 ngày)
Tỷ lệ tài trợ hiện tại
Tỷ lệ tài trợ ước tính
Tỷ lệ chênh lệch giá
Giá trị vị thếThanh toán từ xa
logo
logo
RSR
BRSR/USDT
GRSRUSDTVĩnh cửu
72,6188,34%-1,452%0,059%-0,105%0,15%5,36M26 phút 33 giây
logo
logo
BNT
BBNT/USDT
GBNTUSDTVĩnh cửu
49,3460,03%-0,987%-0,150%-0,050%0,30%760.415,1926 phút 33 giây
logo
logo
LUNC
BLUNC/USDT
GLUNCUSDTVĩnh cửu
36,0743,88%-0,721%-0,308%-0,116%0,13%20,82M26 phút 33 giây
logo
logo
PERP
BPERP/USDT
GPERPUSDTVĩnh cửu
32,2339,22%-0,645%0,147%-0,134%0,27%625.237,7726 phút 33 giây
logo
logo
SOS
BSOS/USDT
GSOSUSDTVĩnh cửu
20,0924,44%-0,402%0,038%-0,083%-0,21%520.908,8126 phút 33 giây
logo
logo
UMEE
BUMEE/USDT
GUMEEUSDTVĩnh cửu
17,7721,62%-0,355%-0,092%-0,122%0,20%223.152,5626 phút 33 giây
logo
logo
IOTA
BIOTA/USDT
GIOTAUSDTVĩnh cửu
16,9320,60%-0,339%0,008%-0,005%-0,07%1,84M26 phút 33 giây
logo
logo
DOME
BDOME/USDT
GDOMEUSDTVĩnh cửu
16,3319,87%-0,327%0,233%-0,213%0,22%947.010,3926 phút 33 giây
logo
logo
BICO
BBICO/USDT
GBICOUSDTVĩnh cửu
16,2919,81%-0,326%-0,013%-0,021%-0,13%549.160,1026 phút 33 giây
logo
logo
KISHU
BKISHUUSDTVĩnh cửu
GKISHU/USDT
15,2118,51%0,304%-0,028%0,012%-1,12%241.087,3226 phút 33 giây
logo
logo
JST
BJST/USDT
GJSTUSDTVĩnh cửu
14,8418,06%-0,297%0,126%-0,049%0,06%1,20M26 phút 33 giây
logo
CFX
BCFXUSDTVĩnh cửu
GCFX/USDT
14,7717,97%0,295%0,009%0,000%-0,01%1,14M26 phút 33 giây
logo
CRO
BCRO/USDT
GCROUSDTVĩnh cửu
14,0117,04%-0,280%-0,017%-0,067%0,09%2,20M26 phút 33 giây
logo
BADGER
BBADGER/USDT
GBADGERUSDTVĩnh cửu
12,8215,60%-0,256%0,014%-0,036%0,13%1,20M26 phút 33 giây
logo
WNXM
BWNXMUSDTVĩnh cửu
GWNXM/USDT
11,7414,29%0,235%0,000%-0,069%-0,03%359.258,8426 phút 33 giây
logo
ELON
BELON/USDT
GELONUSDTVĩnh cửu
10,9913,37%-0,220%-0,005%-0,055%0,18%376.532,6426 phút 33 giây
logo
AXS
BAXS/USDT
GAXSUSDTVĩnh cửu
10,9213,29%-0,218%-0,016%-0,036%-0,04%4,74M26 phút 33 giây
logo
UMA
BUMA/USDT
GUMAUSDTVĩnh cửu
10,8113,16%-0,216%0,026%-0,055%0,02%456.387,5126 phút 33 giây
logo
CEL
BCEL/USDT
GCELUSDTVĩnh cửu
10,6312,93%-0,213%0,033%-0,013%0,03%3,54M26 phút 33 giây
logo
FLM
BFLMUSDTVĩnh cửu
GFLM/USDT
9,9412,09%0,199%0,029%-0,021%-0,04%1,27M26 phút 33 giây
logo
AGLD
BAGLD/USDT
GAGLDUSDTVĩnh cửu
8,9710,92%-0,179%0,027%0,085%0,25%578.720,9126 phút 33 giây
logo
ATOM
BATOM/USDT
GATOMUSDTVĩnh cửu
8,7810,68%-0,176%-0,023%-0,031%-0,01%13,24M26 phút 33 giây
logo
GODS
BGODSUSDTVĩnh cửu
GGODS/USDT
8,4110,23%0,168%-0,013%-0,040%0,11%453.908,8426 phút 33 giây
logo
MKR
BMKR/USDT
GMKRUSDTVĩnh cửu
8,3010,10%-0,166%-0,051%-0,025%-0,03%1,90M26 phút 33 giây
logo
SWEAT
BSWEATUSDTVĩnh cửu
GSWEAT/USDT
8,119,86%0,162%-0,003%0,063%0,05%1,32M26 phút 33 giây
logo
SNX
BSNX/USDT
GSNXUSDTVĩnh cửu
8,079,82%-0,161%-0,020%-0,035%0,00%2,78M26 phút 33 giây
logo
SLP
BSLP/USDT
GSLPUSDTVĩnh cửu
7,719,39%-0,154%-0,020%-0,022%-0,15%1,56M26 phút 33 giây
logo
PEOPLE
BPEOPLEUSDTVĩnh cửu
GPEOPLE/USDT
7,569,19%0,151%0,016%0,008%-0,02%14,26M26 phút 33 giây
logo
LOOKS
BLOOKS/USDT
GLOOKSUSDTVĩnh cửu
7,358,94%-0,147%-0,040%-0,075%-0,07%2,59M26 phút 33 giây
logo
YFII
BYFIIUSDTVĩnh cửu
GYFII/USDT
7,018,52%0,140%-0,010%0,032%-0,03%3,51M26 phút 33 giây
logo
REN
BREN/USDT
GRENUSDTVĩnh cửu
6,998,51%-0,140%-0,011%-0,004%0,04%1,18M26 phút 33 giây
logo
XEM
BXEM/USDT
GXEMUSDTVĩnh cửu
6,968,46%-0,139%-0,020%-0,017%-0,13%802.019,4326 phút 33 giây
logo
ETC
BETC/USDT
GETCUSDTVĩnh cửu
6,237,58%-0,125%0,003%0,001%0,06%101,24M26 phút 33 giây
logo
KSM
BKSM/USDT
GKSMUSDTVĩnh cửu
6,087,39%-0,122%-0,015%0,010%0,12%3,02M26 phút 33 giây
logo
NYM
BNYM/USDT
GNYMUSDTVĩnh cửu
5,967,26%-0,119%0,034%-0,138%-0,02%451.717,1026 phút 33 giây
logo
FIL
BFILUSDTVĩnh cửu
GFIL/USDT
5,967,26%0,119%0,005%0,003%-0,01%15,06M26 phút 33 giây
logo
ZEC
BZECUSDTVĩnh cửu
GZEC/USDT
5,947,23%0,119%0,035%-0,001%-0,05%3,40M26 phút 33 giây
logo
FITFI
BFITFIUSDTVĩnh cửu
GFITFI/USDT
5,907,18%0,118%0,023%-0,023%0,09%945.528,2726 phút 33 giây
logo
KNC
BKNCUSDTVĩnh cửu
GKNC/USDT
5,777,02%0,115%0,002%0,017%-0,01%3,53M26 phút 33 giây
logo
SC
BSC/USDT
GSCUSDTVĩnh cửu
5,767,01%-0,115%-0,022%-0,006%0,00%317.069,7826 phút 33 giây
logo
DORA
BDORA/USDT
GDORAUSDTVĩnh cửu
5,586,79%-0,112%0,158%0,147%0,26%364.694,1526 phút 33 giây
logo
AVAX
BAVAX/USDT
GAVAXUSDTVĩnh cửu
5,486,66%-0,110%-0,003%-0,016%0,03%10,54M26 phút 33 giây
logo
OP
BOPUSDTVĩnh cửu
GOP/USDT
5,416,59%0,108%0,012%-0,003%0,08%5,60M26 phút 33 giây
logo
COMP
BCOMP/USDT
GCOMPUSDTVĩnh cửu
5,366,52%-0,107%-0,027%-0,019%0,06%3,79M26 phút 33 giây
logo
CHZ
BCHZUSDTVĩnh cửu
GCHZ/USDT
5,036,12%0,101%-0,007%0,017%-0,01%20,30M26 phút 33 giây
logo
UNI
BUNIUSDTVĩnh cửu
GUNI/USDT
4,996,07%0,100%0,005%-0,011%-0,07%7,64M26 phút 33 giây
logo
1INCH
B1INCH/USDT
G1INCHUSDTVĩnh cửu
4,685,70%-0,094%-0,017%-0,037%0,02%2,85M26 phút 33 giây
logo
NEAR
BNEARUSDTVĩnh cửu
GNEAR/USDT
4,675,68%0,093%0,023%0,006%-0,01%9,38M26 phút 33 giây
logo
CVC
BCVCUSDTVĩnh cửu
GCVC/USDT
4,625,62%0,092%-0,003%0,000%0,04%1,27M26 phút 33 giây
logo
ALGO
BALGOUSDTVĩnh cửu
GALGO/USDT
4,625,62%0,092%-0,017%0,009%-0,01%4,85M26 phút 33 giây
logo
LPT
BLPT/USDT
GLPTUSDTVĩnh cửu
4,615,61%-0,092%-0,030%-0,026%0,06%766.729,6426 phút 33 giây
logo
LRC
BLRC/USDT
GLRCUSDTVĩnh cửu
4,565,55%-0,091%-0,013%0,008%0,09%1,69M26 phút 33 giây
logo
ETHW
BETHWUSDTVĩnh cửu
GETHW/USDT
4,565,55%0,091%0,029%-0,006%-0,09%23,73M26 phút 33 giây
logo
RVN
BRVN/USDT
GRVNUSDTVĩnh cửu
4,135,03%-0,083%-0,006%-0,015%0,19%3,15M26 phút 33 giây
logo
DYDX
BDYDXUSDTVĩnh cửu
GDYDX/USDT
4,135,02%0,083%-0,003%0,016%-0,21%3,25M26 phút 33 giây
logo
ICP
BICPUSDTVĩnh cửu
GICP/USDT
4,084,97%0,082%0,006%-0,005%-0,08%2,42M26 phút 33 giây
logo
THETA
BTHETAUSDTVĩnh cửu
GTHETA/USDT
4,074,95%0,081%-0,005%0,009%0,05%3,03M26 phút 33 giây
logo
STARL
BSTARLUSDTVĩnh cửu
GSTARL/USDT
4,074,95%0,081%0,024%0,006%-0,12%397.219,5826 phút 33 giây
logo
IOST
BIOST/USDT
GIOSTUSDTVĩnh cửu
4,064,94%-0,081%0,005%-0,012%0,04%2,49M26 phút 33 giây
logo
MASK
BMASKUSDTVĩnh cửu
GMASK/USDT
3,854,68%0,077%0,002%0,083%-0,22%1,68M26 phút 33 giây
logo
BAT
BBATUSDTVĩnh cửu
GBAT/USDT
3,844,67%0,077%0,008%0,028%-0,09%1,41M26 phút 33 giây
logo
BTC
BBTCUSDTVĩnh cửu
GBTC/USDT
3,834,66%0,077%0,004%0,005%0,00%401,28M26 phút 33 giây
logo
ZRX
BZRX/USDT
GZRXUSDTVĩnh cửu
3,744,56%-0,075%0,010%-0,005%0,06%1,19M26 phút 33 giây
logo
XLM
BXLMUSDTVĩnh cửu
GXLM/USDT
3,734,53%0,075%0,009%-0,016%-0,06%4,18M26 phút 33 giây
logo
LTC
BLTCUSDTVĩnh cửu
GLTC/USDT
3,644,42%0,073%0,005%-0,009%-0,01%29,56M26 phút 33 giây
logo
ALPHA
BALPHAUSDTVĩnh cửu
GALPHA/USDT
3,584,35%0,072%-0,012%0,010%0,14%304.904,4326 phút 33 giây
logo
SUSHI
BSUSHIUSDTVĩnh cửu
GSUSHI/USDT
3,574,35%0,071%0,022%-0,002%-0,14%3,13M26 phút 33 giây
logo
TRB
BTRBUSDTVĩnh cửu
GTRB/USDT
3,514,27%0,070%-0,015%-0,012%-0,23%2,98M26 phút 33 giây
logo
CELO
BCELOUSDTVĩnh cửu
GCELO/USDT
3,504,26%0,070%-0,013%0,005%-0,07%741.089,7526 phút 33 giây
logo
DOGE
BDOGEUSDTVĩnh cửu
GDOGE/USDT
3,434,17%0,069%0,008%0,012%-0,01%20,36M26 phút 33 giây
logo
DASH
BDASHUSDTVĩnh cửu
GDASH/USDT
3,414,15%0,068%-0,021%0,021%-0,16%1,67M26 phút 33 giây
logo
GALA
BGALAUSDTVĩnh cửu
GGALA/USDT
3,364,08%0,067%-0,003%0,015%0,00%2,98M26 phút 33 giây
logo
QTUM
BQTUM/USDT
GQTUMUSDTVĩnh cửu
3,334,05%-0,067%0,005%-0,006%0,09%1,90M26 phút 33 giây
logo
ASTR
BASTRUSDTVĩnh cửu
GASTR/USDT
3,253,96%0,065%0,030%0,099%-0,14%214.500,5726 phút 33 giây
logo
YGG
BYGGUSDTVĩnh cửu
GYGG/USDT
3,133,81%0,063%0,026%0,058%-0,19%1,95M26 phút 33 giây
logo
OMG
BOMGUSDTVĩnh cửu
GOMG/USDT
3,093,76%0,062%-0,006%0,004%-0,09%1,01M26 phút 33 giây
logo
NFT
BNFT/USDT
GNFTUSDTVĩnh cửu
3,073,73%-0,061%-0,044%-0,003%0,01%510.152,4326 phút 33 giây
logo
GMT
BGMT/USDT
GGMTUSDTVĩnh cửu
2,983,62%-0,060%-0,016%-0,030%-0,01%7,96M26 phút 33 giây
logo
SAND
BSANDUSDTVĩnh cửu
GSAND/USDT
2,973,62%0,059%0,022%0,007%0,01%5,18M26 phút 33 giây
logo
BCH
BBCH/USDT
GBCHUSDTVĩnh cửu
2,943,58%-0,059%-0,006%0,015%0,01%17,14M26 phút 33 giây
logo
GRT
BGRTUSDTVĩnh cửu
GGRT/USDT
2,923,55%0,058%0,021%0,000%0,05%1,68M26 phút 33 giây
logo
APE
BAPE/USDT
GAPEUSDTVĩnh cửu
2,843,45%-0,057%0,000%0,008%-0,01%10,10M26 phút 33 giây
logo
STORJ
BSTORJUSDTVĩnh cửu
GSTORJ/USDT
2,813,42%0,056%-0,016%0,009%-0,07%979.606,0826 phút 33 giây
logo
XCH
BXCH/USDT
GXCHUSDTVĩnh cửu
2,783,38%-0,056%0,009%0,008%0,02%1,01M26 phút 33 giây
logo
BSV
BBSVUSDTVĩnh cửu
GBSV/USDT
2,763,36%0,055%-0,004%0,011%0,00%8,50M26 phút 33 giây
logo
ETH
BETHUSDTVĩnh cửu
GETH/USDT
2,693,28%0,054%0,004%0,002%0,00%494,35M26 phút 33 giây
logo
LUNA
BLUNAUSDTVĩnh cửu
GLUNA/USDT
2,583,14%0,052%0,009%-0,010%-0,04%9,88M26 phút 33 giây
logo
WAVES
BWAVESUSDTVĩnh cửu
GWAVES/USDT
2,493,03%0,050%0,019%0,002%-0,07%3,75M26 phút 33 giây
logo
YFI
BYFIUSDTVĩnh cửu
GYFI/USDT
2,463,00%0,049%0,005%-0,009%-0,04%3,32M26 phút 33 giây
logo
CRV
BCRVUSDTVĩnh cửu
GCRV/USDT
2,302,79%0,046%0,005%-0,008%-0,06%6,32M26 phút 33 giây
logo
BABYDOGE
BBABYDOGE/USDT
GBABYDOGEUSDTVĩnh cửu
2,282,78%-0,046%0,123%-0,090%0,08%1,69M26 phút 33 giây
logo
EOS
BEOSUSDTVĩnh cửu
GEOS/USDT
2,072,52%0,041%0,008%0,004%0,00%20,82M26 phút 33 giây
logo
ANT
BANT/USDT
GANTUSDTVĩnh cửu
2,062,51%-0,041%-0,009%0,030%0,03%652.903,0426 phút 33 giây
logo
EGLD
BEGLDUSDTVĩnh cửu
GEGLD/USDT
2,052,50%0,041%0,045%0,010%-0,15%1,98M26 phút 33 giây
logo
XMR
BXMR/USDT
GXMRUSDTVĩnh cửu
1,992,42%-0,040%0,008%0,004%-0,10%4,49M26 phút 33 giây
logo
API3
BAPI3/USDT
GAPI3USDTVĩnh cửu
1,942,36%-0,039%0,013%0,013%0,03%675.661,3826 phút 33 giây
logo
BAND
BBANDUSDTVĩnh cửu
GBAND/USDT
1,722,09%0,034%0,013%0,003%0,08%746.253,6026 phút 33 giây
logo
MINA
BMINAUSDTVĩnh cửu
GMINA/USDT
1,702,07%0,034%0,031%0,013%0,09%826.160,1226 phút 33 giây
logo
MANA
BMANAUSDTVĩnh cửu
GMANA/USDT
1,611,95%0,032%0,005%-0,002%-0,04%3,76M26 phút 33 giây
logo
ENJ
BENJUSDTVĩnh cửu
GENJ/USDT
1,471,79%0,029%0,013%-0,033%0,00%1,49M26 phút 33 giây
logo
BTT
BBTTUSDTVĩnh cửu
GBTT/USDT
1,281,56%0,026%0,112%-0,103%0,19%366.007,8326 phút 33 giây
logo
TRX
BTRX/USDT
GTRXUSDTVĩnh cửu
1,261,53%-0,025%0,004%-0,003%0,01%14,54M26 phút 33 giây
logo
MATIC
BMATIC/USDT
GMATICUSDTVĩnh cửu
1,181,44%-0,024%0,018%-0,013%0,05%12,51M26 phút 33 giây
logo
NEO
BNEO/USDT
GNEOUSDTVĩnh cửu
1,141,39%-0,023%0,023%0,001%0,02%1,72M26 phút 33 giây
logo
SRM
BSRM/USDT
GSRMUSDTVĩnh cửu
1,031,25%-0,021%-0,016%-0,013%0,07%2,30M26 phút 33 giây
logo
AAVE
BAAVEUSDTVĩnh cửu
GAAVE/USDT
0,921,12%0,018%-0,001%0,006%-0,05%4,54M26 phút 33 giây
logo
SHIB
BSHIB/USDT
GSHIBUSDTVĩnh cửu
0,911,11%-0,018%-0,010%0,038%0,05%11,53M26 phút 33 giây
logo
ONT
BONT/USDT
GONTUSDTVĩnh cửu
0,720,88%-0,014%-0,025%0,012%0,00%1,33M26 phút 33 giây
logo
ZIL
BZILUSDTVĩnh cửu
GZIL/USDT
0,700,85%0,014%-0,008%-0,008%0,02%1,86M26 phút 33 giây
logo
IMX
BIMXUSDTVĩnh cửu
GIMX/USDT
0,670,82%0,013%0,001%-0,012%-0,07%1,49M26 phút 33 giây
logo
DOT
BDOTUSDTVĩnh cửu
GDOT/USDT
0,670,82%0,013%-0,006%-0,011%0,01%18,35M26 phút 33 giây
logo
XTZ
BXTZ/USDT
GXTZUSDTVĩnh cửu
0,650,80%-0,013%-0,016%-0,014%0,04%1,57M26 phút 33 giây
logo
XRP
BXRP/USDT
GXRPUSDTVĩnh cửu
0,560,68%-0,011%-0,022%0,018%-0,02%36,58M26 phút 33 giây
logo
BAL
BBALUSDTVĩnh cửu
GBAL/USDT
0,420,51%0,008%0,008%-0,006%-0,01%1,03M26 phút 33 giây
logo
FTM
BFTMUSDTVĩnh cửu
GFTM/USDT
0,240,30%0,005%0,016%-0,021%-0,07%3,78M26 phút 33 giây
logo
SOL
BSOLUSDTVĩnh cửu
GSOL/USDT
0,230,28%0,005%0,006%0,004%0,02%20,57M26 phút 33 giây
logo
ENS
BENSUSDTVĩnh cửu
GENS/USDT
0,200,24%0,004%-0,014%-0,016%-0,17%3,52M26 phút 33 giây
logo
ADA
BADAUSDTVĩnh cửu
GADA/USDT
0,190,23%0,004%-0,004%0,003%0,00%25,24M26 phút 33 giây
logo
CSPR
BCSPR/USDT
GCSPRUSDTVĩnh cửu
0,030,04%-0,001%-0,052%-0,041%-0,10%492.228,0326 phút 33 giây
logo
ZEN
BZEN/USDT
GZENUSDTVĩnh cửu
0,000,00%0,000%-0,026%-0,038%0,04%1,61M26 phút 33 giây