Trả góp tiền mã hóaMỚI

Lệnh đang hoạt động
Lịch sử
Câu Hỏi Thường Gặp
OKX xác định APR cho khoản Trả góp tiền mã hóa như thế nào?
APR được xác định dựa trên lãi suất linh hoạt theo giờ tính bằng USDT.Lãi được tính hằng giờ. Lãi theo giờ = (Số tiền gốc đã vay + Tiền lãi tích lũy) × Lãi suất hiện tại.Để biết thêm thông tin Tiền lãi trong quá khứ không đảm bảo tiền lãi trong tương lai
Số tiền thế chấp và Số tiền mục tiêu
Số tiền thế chấp là số tiền mã hóa bạn đặt làm tài sản thế chấp, còn số tiền mục tiêu là số tiền mã hóa bạn muốn có. Số tiền thế chấp luôn bằng một nửa số tiền mục tiêu.
Tôi có thể vay bao nhiêu tiền mã hóa?
Bạn có thể vay tối đa 10 BTC hoặc 30 ETH, và vay tối thiểu 0,0001 BTC hoặc 0,01 ETH.
Tôi có thể mua tiền mã hóa nào với phương thức Trả góp tiền mã hóa?
Phương thức Trả góp tiền mã hóa hiện hỗ trợ BTC và ETH.
Tôi có thể thanh toán khoản trả góp hằng tháng của mình như nào?
Bạn có thể thanh toán bằng cách truy cập trang Lệnh đang hoạt động và nhấn nút "Thanh toán".
Giá thanh lý được tính như thế nào?
Giá thanh lý = tổng số tiền hoàn trả [mức ký quỹ duy trì + 1]/số tiền mục tiêu* 1,002Mức ký quỹ duy trì: tùy theo tổng số tiền hoàn trả tùy theo tổng số tiền hoàn trả
Điều gì xảy ra nếu tôi bỏ lỡ một đợt thanh toán?
Không có phí trả chậm đối với phương thức Trả góp tiền mã hóa. Nếu bỏ lỡ một đợt thanh toán, bạn có thể thanh toán số tiền gốc và (các) khoản thanh toán quá hạn trong kỳ trả góp tiếp theo. Nếu bỏ lỡ ngày trả góp cuối cùng, bạn có thể trả lại các khoản thanh toán quá hạn bất kỳ lúc nào để nhận toàn bộ Số tiền mục tiêu, miễn là tiền mã hóa của bạn không đạt đến giá thanh lý.
Phương thức Trả góp tiền mã hóa có cho phép hoàn trả sớm không?
Không có phương thức hoàn trả hằng tháng sớm. Tuy nhiên, bạn có thể thanh toán hết tất cả các khoản trả góp còn lại của mình bất cứ lúc nào.
Tôi có thể đăng ký bao nhiêu lệnh Trả góp tiền mã hóa?
Hiện mỗi khách hàng được phép thực hiện 100 lệnh Trả góp tiền mã hóa, miễn là khách tuân theo các nguyên tắc yêu cầu. Thời hạn lệnh có thể là 3, 6 hoặc 12 tháng.
Khi nào tôi có thể lấy được tiền mã hóa của mình?
Khi gói trả góp hoàn tất, tài sản thế chấp và tiền mã hóa sẽ được mở khoá vào tài khoản funding của bạn 10 phút sau ngày thanh toán cuối cùng
Tổng số tiền hoàn trả được tính như thế nào?
Tổng số tiền hoàn trả được tính bằng cách nhân số tiền đã vay với mức giá hiện tại của tiền mã hóa. Số tiền này luôn không đổi trong suốt thời hạn của gói trả góp. Khi gói kết thúc, ngoài số tiền hoàn trả, bạn chỉ cần trả tiền lãi là được.