Lệnh kích hoạt là gì?

Lệnh kích hoạt là lệnh cho phép nhà giao dịch đặt giá mục tiêu mà họ phải đạt được trước khi thực thi lệnh giới hạn hoặc lệnh thị trường.

Đối với hợp đồng hoán đổi vĩnh cửu và hợp đồng tương lai, bạn sẽ có thể chọn kích hoạt bằng cách sử dụng giá gần nhất, giá đánh dấu hoặc giá chỉ số.

  • Giá gần nhất: Giá giao dịch gần nhất.

  • Giá đánh dấu: Giá tham chiếu của công cụ phái sinh được tính dựa trên chỉ số cơ sở, thường được tính là giá giao ngay chỉ số gia quyền của một tài sản trên nhiều sàn giao dịch. Điều này giúp tránh khỏi việc thao túng giá bởi một sàn giao dịch duy nhất.

  • Giá chỉ số: Giá trung bình trên các sàn giao dịch giao ngay chính.

Ví dụ về lệnh kích hoạt: Nếu giá thị trường hiện tại là 100 USD, lệnh kích hoạt có giá kích hoạt là 110 USD sẽ được kích hoạt khi giá thị trường tăng lên 110 USD, đặt lệnh thị trường hoặc lệnh giới hạn tương ứng.

trigger-order

Bài viết liên quan
Xem thêm
Xem thêm