Taki
TAKI
TAKI
Đang bán
Taki
Đã kết thúc
Người theo dõi
183.367
Tổng phần thưởng (TAKI)
9.000.000
Lịch trình sự kiện
Quy tắc thế chấp
Giá bán token
$0.04
Trên mỗi giới hạn người dùng
50.000 TAKI
Yêu cầu về mục nhập
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Bắt đầu thế chấp
10:00, 28 thg 4, 2022
Đang xử lý
18:00, 28 thg 4, 2022
right-icon
Thông tin dự án
left-icon
Taki is a global social network where anyone can earn social crypto tokens simply by participating within the community. Users can earn $TAKI, the basic social crypto token on the Taki App, by engaging and creating content - such as writing posts or commenting. $TAKI can then be used to buy User Coins which represent the value and influence creators bring to Taki. Use $TAKI and User Coins to reward others, grow your audience and share in the ownership of Taki. It was incubated by Superlayer,invested by tier1 capital including Coinbase Ventures, Solana Ventures and etc.
Tổng lượng cung
3.000.000.000
Loại token
Solana
Giá cả trong đợt mở bán riêng tư
$0.04
Phân bổ trong đợt mở bán riêng tư
114.000.000
Số ngày khóa
365
Ngày mở bán riêng tư
thg 4 2022
Phân bổ token
3,80%Private
4,90%Public sale
0,30%Jumpstart
14,30%Ecosystem
21,20%Team
55,50%Engage to Earn
Số thành viên nhóm
Kevin Chou
Kevin Chou
Co-founder
Sakina Arsiwala
Sakina Arsiwala
Co-founder
Thông tin của tôi