Blockchain Brawlers
BRWL
BRWL
Đào
Blockchain Brawlers
Lời khuyên giúp kiếm phần thưởng
Sự kiện khai thác đã kết thúc, bạn sẽ nhận tiền mã hóa stake và phần thưởng vào tài khoản quỹ trong vòng 1 giờ.
Đã kết thúc
Người theo dõi
61.823
Tổng phần thưởng (BRWL)
40.000.000
Lịch trình sự kiện
Yêu cầu về mục nhập
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Bắt đầu khai thác
16:00, 27 thg 3, 2022
Đang xử lý
16:00, 30 thg 3, 2022
right-icon
Thông tin dự án
left-icon
Created by WAX Studios, Blockchain Brawlers is the rowdiest play-to-earn game in metaverse history, featuring a hilarious and entertaining cast of NFT characters. We’re talking about a ragtag brigade of high-flying heels that includes the likes of The Iron Pole, Crocodile Dundalk, and Juggernaut (to name a few) that help gamers brawl their way to NFT supremacy. The game features 400 “Founder’s Edition” Legendary 1-of-1 brawlers, a limited-edition collection of Ric Flair NFTs, hard-hitting gear packs, limited-edition swag and so much more. Powered by BRWL tokens, each brawler plays an integral role in the Blockchain Brawlers play-to-earn game as players brawl, earn, and craft their way to fame and fortune.

Tổng lượng cung
1.000.000.000.000
Loại token
ERC20
Phân bổ token
80,00%Play-to-earn Reward
20,00%Market Development and Ecosystem
Số thành viên nhóm
William Quigley
William Quigley
Co-founder
Jonathan Yantis
Jonathan Yantis
Co-founder
OKB Reward Pool
WAXP Reward Pool
Tổng số tiền staking (OKB)
22.505.037
Thông tin của tôi