Taki
Tính số liệu thống kê đang nắm giữ
00:00 25 thg 4, 2022
Bắt đầu thế chấp
10:00 28 thg 4, 2022
Hoàn tất quá trình thế chấp
18:00 28 thg 4, 2022
Phân phối token
19:00 18 thg 5, 2022
Điều kiện tham gia
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Quy tắc thế chấp
Hạn mức thế chấp
0 TAKI
Chi tiết dự án

Taki is a global social network where anyone can earn social crypto tokens simply by participating within the community. Users can earn $TAKI, the basic social crypto token on the Taki App, by engaging and creating content - such as writing posts or commenting. $TAKI can then be used to buy User Coins which represent the value and influence creators bring to Taki. Use $TAKI and User Coins to reward others, grow your audience and share in the ownership of Taki. It was incubated by Superlayer,invested by tier1 capital including Coinbase Ventures, Solana Ventures and etc.

Tổng lượng cung
3.000.000.000
Loại token
Solana
Giá trong đợt mở bán riêng tư
$0,04
Phân bổ trong đợt mở bán riêng tư
114.000.000
Số ngày khóa
365
Ngày mở bán riêng tư
thg 4 2022
Thành viên nhóm
Kevin Chou
Kevin Chou
Co-founder
Sakina Arsiwala
Sakina Arsiwala
Co-founder
Đã kết thúc
Số token thắng cuộc và tài sản còn lại đã được mở khoá, vui lòng xem trong Tài khoản Funding.