Element Black
Bắt đầu thế chấp
10:00 20 thg 4, 2022
Hoàn tất quá trình thế chấp
18:00 20 thg 4, 2022
Điều kiện tham gia
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Quy tắc thế chấp
Hạn mức thế chấp
0 ELT
Chi tiết dự án

Element Black (ELT) is a Social-Fi NFT Game development company dedicated to building an NFT 2.0/Create-To-Earn ecosystem. It strives to become the PUGC NFT distribution platform at the new age, and the bridge to connect Web 2.0 celebrities and fashion brands with Web 3.0 NFT social experiences. ELT aims to provide a unique and rewarding gaming ecosystem that inspires users' creation and trading on digital assets in Metaverse, and that facilitates social engagements with global celebrities and KOLs. By far, ELT has formed in-depth partnerships with global music stars Akon and DJ Snake, and Sid Ganis, the former president of the Oscars.

Tổng lượng cung
4.000.000.000
Loại token
ERC-20
Giá trong đợt mở bán riêng tư
$0,006
Phân bổ trong đợt mở bán riêng tư
920.000.000
Số ngày khóa
180
Ngày mở bán riêng tư
thg 4 2022
Thành viên nhóm
Mark Rau
Mark Rau
CEO
Sid Ganis
Sid Ganis
Advisor
Đã kết thúc
Số token thắng cuộc và tài sản còn lại đã được giải ngân, vui lòng xem trong Tài khoản Funding.