Element Black
Bắt đầu thế chấp
10:00, 20 thg 4, 2022
2
Đang xử lý
18:00, 20 thg 4, 2022
Yêu cầu về mục nhập
Xem quốc gia/khu vực được hỗ trợ
Xác minh ID ≥ Cấp độ 2
Quy tắc thế chấp
Hạn mức thế chấp
260.000 OKB
Thông tin dự án
Element Black (ELT) is a Social-Fi NFT Game development company dedicated to building an NFT 2.0/Create-To-Earn ecosystem. It strives to become the PUGC NFT distribution platform at the new age, and the bridge to connect Web 2.0 celebrities and fashion brands with Web 3.0 NFT social experiences. ELT aims to provide a unique and rewarding gaming ecosystem that inspires users' creation and trading on digital assets in Metaverse, and that facilitates social engagements with global celebrities and KOLs. By far, ELT has formed in-depth partnerships with global music stars Akon and DJ Snake, and Sid Ganis, the former president of the Oscars.
Tổng lượng cung
4.000.000.000
Loại token
ERC-20
Giá cả trong đợt mở bán riêng tư
$0,006
Phân bổ trong đợt mở bán riêng tư
920.000.000
Số ngày khóa
180
Ngày mở bán riêng tư
thg 4 2022
Phân bổ token
40,00%Ecosystem
15,00%Private round
14,00%Finance
12,00%Team
7,00%Public round
5,00%Liquidity
3,00%Advisor
3,00%Marketing
1,00%Jumpstart
Số thành viên nhóm
Mark Rau
Mark Rau
CEO
Sid Ganis
Sid Ganis
Advisor
Jumpstart cấp cho người dùng OKX quyền truy cập dễ dàng vào những dự án tiền mã hóa mới, chất lượng cao. Đầu tư vào tiền mã hóa mới bằng OKB ngay!Đã kết thúc
Số token thắng và tài sản còn lại đã được giải phóng, vui lòng xem trong Tài khoản quỹ