Tuần lễ siêu thưởng đối tác OKX Việt Nam, phân chia 5BTC

Phát hành vào 3 thg 3, 2023Cập nhật vào 10 thg 1, 2024Thời gian đọc: 4 phút

Mời Người Dùng Mới Để Nhận 50% Phần Thưởng Phí Giao Dịch và Tham Gia Vào Pool Thưởng 5 BTC. Chỉ Dành Cho Người Dùng Việt Nam!

Phần thưởng của chương trình:

Mời bạn bè thông qua liên kết giới thiệu của bạn để giành hoa hồng từ họ. Đồng thời, người mời và bạn bè được mời sẽ tự động được tạo nhóm để tham gia vào cuộc thi giao dịch và chia sẻ những phần thưởng như sau:

1.Phần thưởng từ việc mời người dùng:

Mời bạn bè giao dịch thông qua liên kết giới thiệu trong suốt thời gian diễn ra sự kiện, bạn sẽ nhận được 50% phí giao dịch từ bạn bè trong vòng 6 tháng, và phần thưởng sẽ được trả bằng USDT.

2.Phần thưởng cá nhân:

Mời bạn bè đăng ký sàn, pool thưởng 1 BTC với tổng số người tham gia (bao gồm người mời và được mời), nếu tổng số người tham gia vượt quá 2,000 người, tổng pool sẽ là 2 BTC, và nếu tổng số người tham gia vượt mức 5,000 người, tổng pool tối đa sẽ là 5 BTC. Người mời và được mời chia sẻ pool thưởng dựa theo tỉ lệ khối lượng giao dịch.

3.Phần thưởng cho team:

Team (tự động được tạo nhóm như mô tả ở trên) có khối lượng giao dịch lớn nhất (và hơn 20 thành viên) sẽ được chia phần thưởng lên tới 0.5 BTC dựa theo tỉ lệ khối lượng giao dịch của các thành viên.

Điều lệ chương trình:

1.Thời gian chương trình: Ngày 18 Tháng Tư tới 24 Tháng Tư (Giờ Việt Nam)

2.Chỉ dành cho người dùng Việt Nam.

3.Phần thưởng cá nhân và phần thưởng dành cho team có khối lượng giao dịch lớn nhất sẽ được trao trong vòng 7 ngày làm việc, và phần thưởng hoa hồng giao dịch sẽ được tính hàng tuần và trả bằng USDT. Vui lòng kiểm tra số dư tài khoản OKX.

4.Subaccount hoặc người dùng API không được tham gia vào hoạt động.

5.Nếu giao dịch gian lận, đăng ký nhiều tài khoản và các hành vi gian lận khác bị phát hiện, việc tham gia và nhận phần thưởng sẽ bị hủy.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, OKX có toàn quyền đưa ra quyết định cuối cùng.