Niêm Yết Token Trên OKX

Phát hành vào 5 thg 6, 2023Cập nhật vào 10 thg 1, 2024Thời gian đọc: 2 phút

Thân gửi đội ngũ dự án:

Nếu bạn muốn niêm yết token của mình trên OKX, vui lòng gửi đơn đăng ký cùng với những tài liệu và thông tin sau tới Đơn đăng ký niêm yết tiền mã hóa:

  1. White paper của dự án
  2. Thư tư vấn pháp lý
  3. (Các) tài khoản mạng xã hội, (các) số điện thoại và (các) email của bạn

Nếu được chấp thuận, chúng tôi sẽ liên hệ về đơn đăng ký của bạn sau 5-10 ngày làm việc.

Trân trọng,

OKX