OKX sẽ điều chỉnh cấu phần của một vài chỉ số

Phát hành vào 21 thg 6, 2023Cập nhật vào 3 thg 6, 2024Thời gian đọc: 9 phút

Để cải thiện tính thanh khoản của thị trường và sự ổn định của chỉ số, OKX sẽ điều chỉnh các thành phần của một số chỉ số vào lúc 13:00 – 15:00 ngày 27/6/2023 (giờ Việt Nam). Thành phần được điều chỉnh cụ thể như sau:

Chỉ số Trước Sau
Sàn giao dịch Cặp Trọng số Sàn giao dịch Cặp Trọng số
1INCH/USD OKX 1INCH/USDT 25% OKX 1INCH/USDT 25%
Binance 1INCH/USDT 25% Binance 1INCH/USDT 25%
Huobi 1INCH/USDT 25% Gate 1INCH/USDT 25%
Coinbase 1INCH/USD 25% Coinbase 1INCH/USD 25%
ALGO/USD OKX ALGO/USDT 25% OKX ALGO/USDT 20%
Huobi ALGO/USDT 25% Kucoin ALGO/USDT 20%
Binance ALGO/USDT 25% Binance ALGO/USDT 20%
Coinbase ALGO/USD 25% Coinbase ALGO/USD 20%
Kraken ALGO/USD 20%
ATOM/USD OKX ATOM/USDT 25% OKX ATOM/USDT 20%
Huobi ATOM/USDT 25% Bybit ATOM/USDT 20%
Binance ATOM/USDT 25% Binance ATOM/USDT 20%
Coinbase ATOM/USD 25% Coinbase ATOM/USD 20%
Kraken ATOM/USD 20%
AVAX/USD Binance AVAX/BTC 20% Binance AVAX/BTC 20%
OKX AVAX/USDT 20% OKX AVAX/USDT 20%
Huobi AVAX/USDT 20% Bybit AVAX/USDT 20%
Coinbase AVAX/USD 20% Coinbase AVAX/USD 20%
Kraken AVAX/USD 20% Kraken AVAX/USD 20%
BSV/USD OKX BSV/USDT 20% OKX BSV/USDT 25%
Kucoin BSV/USDT 20% Kucoin BSV/USDT 25%
Mxc BSV/USDT 20% Mxc BSV/USDT 25%
Hitbtc BSV/USDT 20% Hitbtc BSV/USDT 25%
Huobi BSV/USDT 20%
CRV/USD OKX CRV/USDT 20% OKX CRV/USDT 20%
Huobi CRV/USDT 20% Bybit CRV/USDT 20%
Binance CRV/USDT 20% Binance CRV/USDT 20%
Coinbase CRV/USD 20% Coinbase CRV/USD 20%
Kraken CRV/USD 20% Kraken CRV/USD 20%
DOGE/USD Huobi DOGE/USDT 20% Bybit DOGE/USDT 20%
Binance DOGE/USDT 20% Binance DOGE/USDT 20%
OKX DOGE/USDT 20% OKX DOGE/USDT 20%
Coinbase DOGE/USD 20% Coinbase DOGE/USD 20%
Kucoin DOGE/USDT 20% Kucoin DOGE/USDT 20%
GRT/USD OKX GRT/USDT 25% OKX GRT/USDT 25%
Binance GRT/USDT 25% Binance GRT/USDT 25%
Huobi GRT/USDT 25% Kucoin GRT/USDT 25%
Coinbase GRT/USD 25% Coinbase GRT/USD 25%
KSM/USD OKX KSM/BTC 16.66% OKX KSM/BTC 20%
Binance KSM/BTC 16.66% Binance KSM/BTC 20%
Kucoin KSM/USDT 16.66% Kucoin KSM/USDT 20%
Kraken KSM/USD 16.66% Kraken KSM/USD 20%
Coinbase KSM/USD 16.66% Coinbase KSM/USD 20%
Huobi KSM/USDT 16.66%
LINK/USD Binance LINK/BTC 20% Binance LINK/BTC 20%
Coinbase LINK/USD 20% Coinbase LINK/USD 20%
Kraken LINK/USD 20% Kraken LINK/USD 20%
Huobi LINK/USDT 20% Bybit LINK/USDT 20%
OKX LINK/USDT 20% OKX LINK/USDT 20%
MANA/USD OKX MANA/USDT 20% OKX MANA/USDT 20%
Huobi MANA/USDT 20% Kucoin MANA/USDT 20%
Binance MANA/USDT 20% Binance MANA/USDT 20%
Coinbase MANA/USD 20% Coinbase MANA/USD 20%
Kraken MANA/USD 20% Kraken MANA/USD 20%
NEO/USD Binance NEO/BTC 25% Binance NEO/BTC 25%
OKX NEO/USDT 25% OKX NEO/USDT 25%
Huobi NEO/USDT 25% Bitget NEO/USDT 25%
Kucoin NEO/USDT 25% Kucoin NEO/USDT 25%
SAND/USD OKX SAND/USDT 25% OKX SAND/USDT 20%
Binance SAND/USDT 25% Binance SAND/USDT 20%
Huobi SAND/USDT 25% Bitget SAND/USDT 20%
Kucoin SAND/USDT 25% Kucoin SAND/USDT 20%
Coinbase SAND/USD 20%
SOL/USD OKX SOL/USDT 20% OKX SOL/USDT 16.66%
Binance SOL/USDT 20% Binance SOL/USDT 16.66%
Huobi SOL/USDT 20% Kucoin SOL/USDT 16.66%
Coinbase SOL/USD 20% Coinbase SOL/USD 16.66%
Kraken SOL/USD 20% Kraken SOL/USD 16.66%
Bybit SOL/USDT 16.66%
SUSHI/USD OKX SUSHI/USDT 20% OKX SUSHI/USDT 20%
Huobi SUSHI/USDT 20% Gate SUSHI/USDT 20%
Binance SUSHI/USDT 20% Binance SUSHI/USDT 20%
Coinbase SUSHI/USD 20% Coinbase SUSHI/USD 20%
Kucoin SUSHI/USDT 20% Kucoin SUSHI/USDT 20%
THETA/USD OKX THETA/BTC 25% OKX THETA/USDT 25%
Binance THETA/BTC 25% Binance THETA/USDT 25%
Huobi THETA/USDT 25% Bybit THETA/USDT 25%
Kucoin THETA/USDT 25% Kucoin THETA/USDT 25%
XLM/USD Binance XLM/USDT 25% Binance XLM/USDT 20%
Huobi XLM/USDT 25% Kucoin XLM/USDT 20%
OKX XLM/USDT 25% OKX XLM/USDT 20%
Coinbase XLM/USD 25% Coinbase XLM/USD 20%
Kraken XLM/USD 20%
XMR/USD OKX XMR/USDT 25% OKX XMR/USDT 20%
Binance XMR/USDT 25% Binance XMR/USDT 20%
Kucoin XMR/USDT 25% Kucoin XMR/USDT 20%
Kraken XMR/USD 25% Kraken XMR/USD 20%
Gate XMR/USDT 20%
YFI/USD Binance YFI/USDT 20% Binance YFI/USDT 25%
Huobi YFI/USDT 20% Bitget YFI/USDT 25%
OKX YFI/USDT 20% OKX YFI/USDT 25%
Coinbase YFI/USD 20% Coinbase YFI/USD 25%
Bitfinex YFI/USD 20%
CEL/USD OKX CEL/USDT 25% OKX CEL/USDT 25%
Huobi CEL/USDT 25% Bitget CEL/USDT 25%
Mxc CEL/USDT 25% Mxc CEL/USDT 25%
Gate CEL/USDT 25% Gate CEL/USDT 25%
CEL/USDC OKX CEL/USDC 25% OKX CEL/USDC 25%
Huobi CEL/USDT 25% Bitget CEL/USDT 25%
Mxc CEL/USDT 25% Mxc CEL/USDT 25%
Bybit CEL/USDT 25% Bybit CEL/USDT 25%
GALA/USD OKX GALA/USDT 33.33% OKX GALA/USDT 25%
Binance GALA/USDT 33.33% Binance GALA/USDT 25%
Coinbase GALA/USD 33.33% Kraken GALA/USD 25%
Gate GALA/USDT 25%
LUNC/USDC OKX LUNC/USDC 16.66% OKX LUNC/USDC 20%
Bybit LUNC/USDT 16.66% Bybit LUNC/USDT 20%
Kucoin LUNC/USDT 16.66% Kucoin LUNC/USDT 20%
Gate LUNC/USDT 16.66% Gate LUNC/USDT 20%
Binance LUNC/USDT 16.66% Binance LUNC/USDT 20%
Kraken LUNC/USD 16.66%
PERP/USD OKX PERP/USDT 20% OKX PERP/USDT 20%
Binance PERP/USDT 20% Binance PERP/USDT 20%
Coinbase PERP/USD 20% Coinbase PERP/USD 20%
Kucoin PERP/USDT 20% Bybit PERP/USDT 20%
Kraken PERP/USD 20% Bitget PERP/USDT 20%
PEPE/USD Gate PEPE/USDT 25% Gate PEPE/USDT 20%
OKX PEPE/USDT 25% OKX PEPE/USDT 20%
Mxc PEPE/USDT 25% Mxc PEPE/USDT 20%
Binance PEPE/USDT 25% Bitget PEPE/USDT 20%
Bybit PEPE/USDT 20%
PEPE/USDT Gate PEPE/USDT 25% Gate PEPE/USDT 20%
OKX PEPE/USDT 25% OKX PEPE/USDT 20%
Mxc PEPE/USDT 25% Mxc PEPE/USDT 20%
Binance PEPE/USDT 25% Bitget PEPE/USDT 20%
Bybit PEPE/USDT 20%

Tìm hiểu thêm: OKX Index


Tính toán giá chỉ số

  1. Giá và khối lượng mới nhất của từng thành phần chỉ số được lấy từ các sàn giao dịch chọn lọc theo thời gian thực.
  2. Nếu sàn giao dịch có liên quan đang được bảo trì hoặc nếu bất kỳ giá/khối lượng cấu thành nào không được cập nhật trong một thời gian nhất định (thay đổi theo đơn vị tiền tệ), dữ liệu cấu thành sẽ tạm thời được coi là không hợp lệ và bị loại khỏi quá trình tính toán chỉ số.
  3. Nếu cặp giao dịch trong mẫu chỉ số không nhất quán với cặp giao dịch của chỉ số, thì giá sẽ được chuyển đổi thành giá tương ứng của cùng loại tiền tệ dựa trên BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, v.v. Ví dụ: nếu một thành phần của chỉ số ETH/USD là ETH/USDT, hãy nhân thành phần này với giá của chỉ số USDT/USD để chuyển đổi sang giá của chỉ số ETH/USD.
  4. Tính toán cuối cùng phụ thuộc vào số lượng trao đổi có dữ liệu hợp lệ. Thêm chi tiết:
    · Hơn 3 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng giá trung bình có trọng số như nhau (tuy nhiên, nếu giá của bất kỳ sàn nào chênh lệch hơn 3% so với giá trung bình của tất cả các sàn thì giá của sàn đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi giá trung bình * 0,97 và giá trung bình giá * 1,03).
    · Chỉ 2 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều.
    · Chỉ 1 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: giá giao dịch mới nhất của sàn này sẽ được trực tiếp sử dụng làm giá chỉ số.


Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá tham chiếu của chỉ số dao động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hợp đồng và ký quỹ của công cụ tương ứng.
Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh những rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.


Cảnh báo rủi ro: Thông tin và tổng quan nêu trên, một số trong đó có thể được cung cấp bởi bên thứ ba chứ không phải OKX, chỉ dành cho mục đích thông tin và giáo dục. OKX không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của bất kỳ thông tin nào có trong tài liệu này và thông tin đó không tạo thành bất kỳ sự đại diện, bảo đảm hay bất kỳ hình thức tư vấn tài chính, đầu tư hoặc hình thức lời khuyên nào khác từ OKX. Thông tin đó có thể không phù hợp với tất cả mọi người; không nên dựa vào đó khi cân nhắc hoạt động giao dịch của một nhà đầu tư cụ thể; và, không nhằm mục đích, cũng không nên được hiểu là, một lời chào bán, khuyến nghị hoặc chào mời mua. Thông tin đó cũng không dành cho những người cư trú tại các khu vực pháp lý nơi việc cung cấp thông tin đó sẽ vi phạm luật pháp hoặc quy định của khu vực pháp lý đó. Tài sản kỹ thuật số có tính đầu cơ cao và có tính biến động cao, có thể mất thanh khoản bất cứ lúc nào và các nhà đầu tư có thể mất toàn bộ giá trị khoản đầu tư. Trước khi giao dịch bất kỳ tài sản số nào, bạn cần tự nghiên cứu và đánh giá khả năng chấp nhận rủi ro của mình. OKX không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào mà bạn có thể phải gánh chịu khi giao dịch tài sản kỹ thuật số. Please refer to Terms of Service and Risk & Compliance Disclosure for more information.


For any inquiries regarding this adjustment, please feel free to contact us via the OKX Telegram group or the Support Center.


OKX
21/06/2023