OKX sẽ điều chỉnh cấu phần của một vài chỉ số

Phát hành vào 24 thg 3, 2023Cập nhật vào 3 thg 6, 2024Thời gian đọc: 5 phút

Để cải thiện khả năng thanh khoản thị trường và sự ổn định của chỉ số, chúng tôi sẽ điều chỉnh các thành phần của một số chỉ số trong khoảng thời gian từ **2:00–4:00 chiều ngày 24/3/2023 (UTC+7)__. Thành phần được điều chỉnh cụ thể như sau:

Chỉ số Trước Sau
Sàn giao dịch Cặp Trọng số Sàn giao dịch Cặp Trọng số
ARB/USD Mxc ARB/USDT 25% Mxc ARB/USDT 20%
OKX ARB/USDT 25% OKX ARB/USDT 20%
Kucoin ARB/USDT 25% Kucoin ARB/USDT 20%
Bybit ARB/USDT 25% Bybit ARB/USDT 20%
Binance ARB/USDT 20%
ARB/USDT Mxc ARB/USDT 25% Mxc ARB/USDT 20%
OKX ARB/USDT 25% OKX ARB/USDT 20%
Kucoin ARB/USDT 25% Kucoin ARB/USDT 20%
Bybit ARB/USDT 25% Bybit ARB/USDT 20%
Binance ARB/USDT 20%
BTC/USD Bitstamp BTC/USD 20% Bitstamp BTC/USD 16.66%
Coinbase BTC/USD 20% Coinbase BTC/USD 16.66%
Kraken BTC/USD 20% Kraken BTC/USD 16.66%
Okcoin BTC/USD 20% Okcoin BTC/USD 16.66%
Bitfinex BTC/USD 20% Bitfinex BTC/USD 16.66%
Gemini BTC/USD 16.66%
ETH/USD OKX ETH/BTC 20% OKX ETH/BTC 16.66%
Bitstamp ETH/USD 20% Bitstamp ETH/USD 16.66%
Coinbase ETH/USD 20% Coinbase ETH/USD 16.66%
Bitfinex ETH/BTC 20% Bitfinex ETH/BTC 16.66%
Binance ETH/USDT 20% Binance ETH/USDT 16.66%
Gemini BTC/USD 16.66%
USDC/USD Binance USDC/USDT 16.66% Binance USDC/USDT 16.66%
OKX USDC/USDT 16.66% OKX USDC/USDT 16.66%
Kraken USDC/USD 16.66% Kraken USDC/USD 16.66%
Bitstamp USDC/USD 16.66% Bitstamp USDC/USD 16.66%
Coinbase USDT/USDC 16.66% Coinbase USDT/USDC 16.66%
Huobi USDC/USDT 16.66% Gemini USDC/USD 16.66%
USDC/USDT OKX USDC/USDT 16.66% OKX USDC/USDT 16.66%
Binance USDC/USDT 16.66% Binance USDC/USDT 16.66%
Kucoin USDC/USDT 16.66% Kucoin USDC/USDT 16.66%
Kraken USDC/USDT 16.66% Kraken USDC/USDT 16.66%
Coinbase USDT/USDC 16.66% Coinbase USDT/USDC 16.66%
Huobi USDC/USDT 16.66% Bybit USDC/USDT 16.66%
USTC/USD OKX USTC/USDT 20% OKX USTC/USDT 20%
Kucoin USTC/USDT 20% Kucoin USTC/USDT 20%
Gate USTC/USDT 20% Gate USTC/USDT 20%
Mxc USTC/USDT 20% Mxc USTC/USDT 20%
Huobi USTC/USDT 20% Binance USTC/USDT 20%
USTC/USDT OKX USTC/USDT 20% OKX USTC/USDT 20%
Kucoin USTC/USDT 20% Kucoin USTC/USDT 20%
Gate USTC/USDT 20% Gate USTC/USDT 20%
Mxc USTC/USDT 20% Mxc USTC/USDT 20%
Huobi USTC/USDT 20% Binance USTC/USDT 20%

Tìm hiểu thêm: <https: index-price-list="" markets="" " target="_blank">www.okx.com="">

Tính toán giá chỉ số

1. Giá và khối lượng mới nhất của từng thành phần chỉ số được lấy từ các sàn giao dịch chọn lọc theo thời gian thực.

2. Nếu sàn giao dịch có liên quan đang được bảo trì hoặc nếu bất kỳ giá/khối lượng cấu thành nào không được cập nhật trong một thời gian nhất định (thay đổi theo đơn vị tiền tệ), dữ liệu cấu thành sẽ tạm thời được coi là không hợp lệ và bị loại khỏi quá trình tính toán chỉ số.

3. Nếu cặp giao dịch trong mẫu chỉ số không nhất quán với cặp giao dịch của chỉ số, thì giá sẽ được chuyển đổi thành giá tương ứng của cùng loại tiền tệ dựa trên BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD, v.v. Ví dụ: nếu một thành phần của chỉ số ETH/USD là ETH/USDT, hãy nhân thành phần này với giá của chỉ số USDT/USD để chuyển đổi sang giá của chỉ số ETH/USD.

4. Tính toán cuối cùng phụ thuộc vào số lượng trao đổi có dữ liệu hợp lệ. Thêm chi tiết:

  • Hơn 3 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều (tuy nhiên, nếu giá của bất kỳ sàn nào chênh lệch hơn 3% so với giá trung bình của tất cả các sàn thì giá của sàn đó sẽ bị giới hạn trong phạm vi giá trung bình * 0,97 và giá trung bình * 1,03).
  • Chỉ 2 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: áp dụng trung bình giá tỷ trọng đều.
  • Chỉ 1 sàn giao dịch có dữ liệu hợp lệ: giá giao dịch mới nhất của sàn này sẽ được trực tiếp sử dụng làm giá chỉ số.

Các điều chỉnh thành phần có thể khiến giá tham chiếu của chỉ số dao động, ảnh hưởng đến thị trường giao dịch hợp đồng và ký quỹ của công cụ tương ứng.

Người dùng cần thực hiện các biện pháp cần thiết trước khi điều chỉnh, chẳng hạn như giảm vị thế, thêm ký quỹ, giảm đòn bẩy hoặc thậm chí đóng vị thế để tránh những rủi ro tiềm ẩn do biến động thị trường gây ra.

For any inquiries regarding this adjustment, please feel free to contact us in the OKX Telegram group or via the Support Center.

OKX
24/3/2023 (UTC+7)