Cách xóa Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của tôi?

Phát hành vào 30 thg 8, 2023Cập nhật vào 21 thg 5, 2024Thời gian đọc: 2 phút108

1. Mở ứng dụng OKX, chọn > chọn tên ví của bạn > Quản lý > Chỉnh sửa ví

CT-App-web3-AA wallet1

Chọn ▼ để quản lý Tài khoản Tối ưu hoá (AA)

CT-App-web3-Edit Wallet

Chọn Quản lý > Chỉnh sửa Ví để xóa Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn 2. Chọn xóa để xóa Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn

CT-App-web3-delete AA smart account

Chọn ➖ để xóa Tài khoản Tối ưu hoá (AA) của bạn 3. Chọn Xác nhận để hoàn tất thao tác.

Lưu ý: nếu Tài khoản Tối ưu hoá (AA) được tạo trong ví cụm từ hạt giống, bạn không thể xóa tài khoản riêng lẻ mà phải xóa toàn bộ ví cụm từ hạt giống.

CT-App-web3-delete wallet

Xóa toàn bộ ví