Nâng cấp hệ thống tỷ lệ phí OKX để giới thiệu yêu cầu số dư tài sản mới

Ngày đăng tải: 21 thg 12, 2021Ngày cập nhật: 3 thg 3, 2023Thời gian đọc: 7 phút

Để nâng cao trải nghiệm giao dịch của người dùng, hệ thống tỷ lệ phí OKX sẽ được nâng cấp vào lúc 14:00 ngày 24 tháng 12 năm 2021 để thêm một tiêu chí bổ sung - số dư tài sản USD hàng ngày - có thể đủ điều kiện cho người dùng cho các hạng VIP.

Sau nâng cấp này, người dùng có số dư tài sản hàng ngày từ 100.000 $ trở lên có thể tận dụng các mức phí và lợi ích cấp VIP 1. Tiêu chí mới này mở rộng đến cấp VIP 4, với yêu cầu số dư tài sản hàng ngày là 5.000.000 $ trở lên.

Hệ thống biểu phí mới sẽ có hiệu lực từ ngày 25 tháng 12 năm 2021 với các quy định sau:

Người dùng bình thường

Cấp

Tổng số OKB nắm giữ

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch giao ngay 30 ngày (USD)

Phí maker giao ngay

Phí taker giao ngay

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch HĐTL 30 ngày (USD)

Phí maker HĐTL

Phí taker HĐTL

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch HĐVĩnh cửu 30 ngày (USD)

Phí maker HĐ vĩnh cửu

Phí taker HĐ vĩnh cửu

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch Quyền chọn 30 ngày (USD)

Phí maker Quyền chọn

Phí taker Quyền chọn

Lv 1

<500

<100,000 / < 10,000,000

0.080%

0.100%

<100,000 / < 50,000,000

0.020%

0.050%

<100,000 / < 50,000,000

0.020%

0.050%

<100,000 / < 50,000,000

0.020%

0.050%

Lv 2

≥500

<100,000 / < 10,000,000

0.075%

0.095%

<100,000 / < 50,000,000

0.017%

0.045%

<100,000 / < 50,000,000

0.017%

0.045%

<100,000 / < 50,000,000

0.018%

0.045%

Lv 3

≥1,000

<100,000 / < 10,000,000

0.070%

0.090%

<100,000 / < 50,000,000

0.017%

0.040%

<100,000 / < 50,000,000

0.017%

0.040%

<100,000 / < 50,000,000

0.017%

0.040%

Lv 4

≥1,500

<100,000 / < 10,000,000

0.065%

0.085%

<100,000 / < 50,000,000

0.016%

0.035%

<100,000 / < 50,000,000

0.016%

0.035%

<100,000 / < 50,000,000

0.016%

0.035%

Lv 5

≥2,000

<100,000 / < 10,000,000

0.060%

0.080%

<100,000 / < 50,000,000

0.015%

0.030%

<100,000 / < 50,000,000

0.015%

0.030%

<100,000 / < 50,000,000

0.015%

0.030%Người dùng VIP

Cấp

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch giao ngay 30 ngày (USD)

Phí maker giao ngay

Phí taker giao ngay

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch HĐTL 30 ngày (USD)

Phí maker HĐTL

Phí taker HĐTL

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch HĐVĩnh cửu 30 ngày (USD)

Phí maker HĐ vĩnh cửu

Phí taker HĐ vĩnh cửu

Tài sản hoặc khối lượng giao dịch Quyền chọn 30 ngày (USD)

Phí maker Quyền chọn

Phí taker Quyền chọn

VIP 1

≥100,000 / ≥ 10,000,000

0.060%

0.080%

≥100,000 / ≥ 50,000,000

0.010%

0.030%

≥100,000 / ≥ 50,000,000

0.010%

0.030%

≥100,000 / ≥ 5,000,000

0.015%

0.030%

VIP 2

≥500,000 / ≥ 20,000,000

0.040%

0.075%

≥500,000 / ≥ 100,000,000

0.005%

0.030%

≥500,000 / ≥ 100,000,000

0.005%

0.030%

≥500,000 / ≥ 10,000,000

0.010%

0.030%

VIP 3

≥2,000,000 / ≥ 50,000,000

0.020%

0.070%

≥2,000,000 / ≥ 200,000,000

0.000%

0.030%

≥2,000,000 / ≥ 200,000,000

0.000%

0.030%

≥2,000,000 / ≥ 25,000,000

0.005%

0.030%

VIP 4

≥5,000,000 / ≥ 100,000,000

0.000%

0.060%

≥5,000,000 / ≥ 600,000,000

0.000%

0.025%

≥5,000,000 / ≥ 600,000,000

0.000%

0.025%

≥5,000,000 / ≥ 40,000,000

0.000%

0.025%

VIP5

-- / ≥ 200,000,000

-0.002%

0.050%

-- / ≥ 1,000,000,000

-0.002%

0.025%

-- / ≥ 1,000,000,000

-0.002%

0.025%

-- / ≥ 80,000,000

-0.002%

0.025%

VIP6

-- / ≥ 500,000,000

-0.005%

0.040%

-- / ≥ 1,500,000,000

-0.005%

0.025%

-- / ≥ 1,500,000,000

-0.005%

0.025%

-- / ≥ 150,000,000

-0.005%

0.025%

VIP7

-- / ≥ 1,000,000,000

-0.010%

0.030%

-- / ≥ 2,000,000,000

-0.010%

0.025%

-- / ≥ 2,000,000,000

-0.010%

0.025%

-- / ≥ 250,000,000

-0.010%

0.025%

VIP8

-- / ≥ 10,000,000,000

-0.010%

0.025%

-- / ≥ 20,000,000,000

-0.010%

0.020%

-- / ≥ 20,000,000,000

-0.010%

0.020%

-- / ≥ 2,500,000,000

-0.010%

0.020%

Bảng trên đại diện cho tỷ lệ phí của các tiền tệ loại A. Tỷ lệ phí cho các loại tiền mã hoá khác cũng sẽ được sửa đổi đồng bộ. Để biết chi tiết, vui lòng xem lại biểu phí giao dịch của chúng tôi.

Như trước đây, người dùng có thể tận dụng các lợi ích của cấp cao nhất mà họ đủ điều kiện dựa trên các yêu cầu khác nhau. Ví dụ: nếu khối lượng giao dịch giao ngay trong 30 ngày của người dùng là 20.000.000 $ (VIP 2), khối lượng giao dịch hợp đồng tương lai trong 30 ngày của họ là 200.000.000 $ (VIP 3), khối lượng giao dịch quyền chọn trong 30 ngày của họ là 5.000.000 $ (VIP 1) và tổng số dư tài sản của họ trong ngày, lúc 23:00, ở mức 5.000.000 $ (VIP 4 theo quy tắc mới), họ sẽ có thể tận dụng các lợi ích cấp VIP 4 trên tất cả các thị trường, bao gồm giao ngay, hợp đồng tương lai, vĩnh cửu và quyền chọn.

Phương pháp tính tài sản

OKX sẽ chụp nhanh tài sản của người dùng từ các loại tiền khác nhau vào lúc 23:00 hàng ngày và chuyển đổi giá trị của chúng sang USDT và sau đó thành BTC. Sau đó, hệ thống sẽ tiếp tục chuyển đổi giá trị sang USD theo giá trung bình BTC/USD hàng ngày (giá trung bình BTC/USD = (giá mở cửa + giá đóng cửa)/2).

Tài sản chụp nhanh bao gồm những tài khoản được giữ trong tài khoản cơ bản (giao ngay, ký quỹ, hợp đồng tương lai, hợp đồng vĩnh viễn và quyền chọn), tài khoản giao dịch (tài khoản hợp nhất), tài khoản tài sản và tài khoản tài chính. Tài sản được vay để sử dụng đòn bẩy và các khoản cho vay sẽ không được tính.

Đối với bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến nâng cấp này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong nhóm OKX Telegram chính thức hoặc qua Trung tâm hỗ trợ.

OKX,

Ngày 21 Tháng 12, 2021