Ra mắt hệ thống Mark Price cho Giao dịch ký quỹ

author-image
OKX

Kính gửi quý khách hàng,

Để bảo vệ quyền lợi của người dùng và loại bỏ các hoạt động giao dịch gây hại, chúng tôi đã đưa ra hệ thống Mark Price (giá đánh dấu) cho giao dịch ký quỹ vào 19:00 ngày 19 tháng 2 năm 2020.

1. Mark Price là gì?

  • Mark price là một mức giá phù hợp được tính bằng giá chỉ số giao ngay và cơ sở hợp lý.
  • Sau khi hệ thống Mark price ra mắt, chúng tôi sẽ sử dụng mark price để thay thế giá giao dịch cuối cùng khi tính toán tỷ lệ ký quỹ của người dùng. Điều này sẽ giúp người dùng tránh khả năng bị thanh lý một cách hiệu quả khi giá giao dịch gần nhất bị thao túng trong một khoảng thời gian ngắn.

2. Tính toán

Mark price

= Giá chỉ số giao ngay + EMA (cơ sở)

= Giá chỉ số giao ngay + EMA [(giá đặt mua giao ngay cao nhất + giá chào bán giao ngay thấp nhất) / 2 - giá chỉ số giao ngay]

Mark price tính cả các đường trung bình động của giá chỉ số giao ngay và cơ sở. Cơ chế trung bình động có thể làm giảm bớt biến động giá bất thường trong một khoảng thời gian ngắn giúp giảm khả năng bị thanh lý.

3. Điều chỉnh

a. Tính toán tỷ lệ ký quỹ

Tỷ lệ ký quỹ sẽ được tính bằng Mark price mới nhất (thay vì giá giao dịch gần nhất).

b. Giá buộc thanh lý ước tính

Khi Mark price (thay vì giá giao dịch gần nhất) đã đạt đến mức giá buộc thanh lý ước tính, thanh lý bắt buộc hoặc một phần sẽ được kích hoạt.

Cảm ơn bạn đã tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi đảm bảo sẽ luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất của mình cho bạn.

Trân trọng,

OKX

19 Tháng 2, 2020