Điều chỉnh thời gian network confirmations BTC, ETH, BSV

author-image
OKX

Kính gửi quý khách hàng,

Để cải thiện trải nghiệm giao dịch của bạn, chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh sau về thời gian network confirmations BTC, ETH và BSV vào lúc 18:00 ngày 10 tháng 7 năm 2019 (giờ Việt Nam):

BTC và Omni-USDT: Yêu cầu 1 network confirmation cho một lần deposit; 3 confirmations cho việc withdrawal (Lưu ý: 6 confirmations được yêu cầu rút tiền trước khi điều chỉnh)

ETH và ERC-20 token: cần 12 network confirmations cho một lần deposit, 30 confirmations cho withdrawal (Lưu ý: 120 confirmations được yêu cầu rút tiền trước khi điều chỉnh)

BSV: cần 10 network confirmations cho một lần deposit, 50 confirmations cho withdrawal (Lưu ý: Cần 100 confirmations để withdrawal trước khi điều chỉnh)

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tiếp tục hỗ trợ và chúng tôi đảm bảo với bạn về dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 10 tháng 7 năm 2019