Sắp chấm dứt thanh toán Loyalty Point đối với phí giao dịch Spot và Margin

author-image
OKX

Kính gửi quý khách hàng,

Để cải thiện thiết kế bậc phí giao dịch của chúng tôi theo kế hoạch và vì hầu hết các Loyalty Point đã được sử dụng, chúng tôi sẽ chấm dứt thanh toán Loyalty Point cho phí giao dịch Spot và Margin.

Loyalty Point vẫn có thể được sử dụng để trả lãi cho vay Margin và thanh toán phí giao dịch trên thị trường C2C. Do số lượng Loyalty Point hạn chế trong lưu thông, chúng tôi sẽ không phát hành thêm bất kỳ Loyalty Point mới nào. Các Loyalty Point lưu hành sẽ được loại bỏ thông qua hoàn trả lãi Margin và thanh toán phí giao dịch C2C.

Ngày và thời gian có hiệu lực của việc chấm dứt trên và một mức phí và lịch biểu mới sẽ được công bố sau. Nếu bạn có bất kỳ đề xuất nào liên quan đến tiêu chuẩn phí của thị trường Spot, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại spot@OKX.com.

Trân trọng,

OKX

Ngày 4 tháng 7 năm 2019