Điều chỉnh các thành phần chỉ số BTC/USD

author-image
OKX

Kính gửi quý khách hàng,

Chúng tôi sẽ thực hiện các điều chỉnh sau đây cho các thành phần chỉ số BTC/USD:

1. Thành phần chỉ số BTC/USD hiện tại:

2. Sau khi giải quyết các hợp đồng tương lai vào lúc 09:30 (CET, UTC + 1) thứ Sáu này, ngày 10 tháng 5 năm 2019, chúng tôi sẽ thêm cặp giao dịch BTC/USD vào các thành phần chỉ số BTC/USD. Các thành phần sẽ được điều chỉnh như sau:

Giá BTC đã biến động gần đây. Do đó, giá chỉ số BTC/USD và giá đánh dấu có thể dao động rất lớn trong quá trình điều chỉnh. Vui lòng thực hiện các biện pháp cần thiết trước, chẳng hạn như hạ thấp đòn bẩy, giảm các vị trí hoặc thêm ký quỹ để tránh rủi ro tiềm ẩn.

Cảm ơn bạn đã hỗ trợ của bạn và chúng tôi đảm bảo với bạn các dịch vụ tốt nhất của chúng tôi mọi lúc.

Trân trọng,

OKX

Ngày 5 tháng 5 năm 2019