Dành tặng 10,000 OKB chào mừng OK Jumpsatrt II

author-image
OKX

Giải thưởng:

Tổng giải thưởng 10,000 OKB

Đối tượng tham gia:

Tất cả các trader mới trên OKX ở các nước Đông Nam Á

Điều kiện tham gia:

  1. Tham gia cộng đồng Telegram chính thức của chúng tôi: https://t.me/OKXPromotionGroup
  2. Đăng ký tài khoản trên OKX
  3. Bắt đầu giao dịch đầu tiên của bạn và đảm bảo số tiền giao dịch tích lũy của bạn đạt 100 USDT hoặc tương đương với các loại tiền điện tử khác trong chiến dịch.

Gợi ý: Khối lượng giao dịch bạn thực hiện càng cao, bạn càng giành được nhiều giải thưởng.

Thời gian diễn ra sự kiện:

Chiến dịch sẽ bắt bầu lúc 10:00 sáng , ngày 2 tháng 5 năm 2019 ( Giờ Việt Nam ) và sẽ kết thúc lúc 10:00 tối, ngày 8 tháng 5 năm 2019 ( Giờ Việt Nam)

Các điều khoản và điều kiện

  1. Ưu đãi này chỉ dành riêng cho các nước Đông Nam Á
  2. Các giải thưởng sẽ được phân phối cho người chiến thắng trong vòng 7 ngày sau khi kết thúc sự kiện.
  3. OKX bảo lưu quyền quyết định cuối cùng trong trường hợp có tranh chấp.

Cảnh báo rủi ro: Giao dịch tài sản kỹ thuật số liên quan đến rủi ro đáng kể và có thể dẫn đến việc mất vốn đầu tư của bạn. Bạn nên đảm bảo rằng bạn hiểu đầy đủ về rủi ro liên quan và xem xét mức độ kinh nghiệm, mục tiêu đầu tư của bạn và tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần thiết.