Bổ Sung Thêm về Các Quy Tắc của OKX Jumpstart Token Sale

author-image
OKX

Thân gửi quý khách hàng,

Cám ơn các bạn về những góp ý để giúp chúng tôi cải tiến các điều lệ của OKX Jumpstart sau đợt bán token sale đầu tiên. Chúng tôi đã cân nhắc tất cả các góp ý một cách kỹ lưỡng, và đánh giá để thay đổi các điều lệ tương ứng. Và chúng tôi đã quyết định tạo ra một số thay đổi để giúp nhiều người dùng tham gia vào đợt token sale hơn. Sau tất cả, mục tiêu của chúng tôi khi ra mắt OKX Jumpstart là giúp đỡ các dự án chất lượng được niêm yết trên sàn giao dịch của chúng tôi, giúp họ tạo dựng và kiến tạo các cơ hội.

I.Hướng Dẫn Tham Gia

Quá trình đăng ký – phân bổ (subscription-allotment) sẽ tiếp tục được sử dụng trên OKX Jumpstart. Tuy nhiên, sẽ có them hạng mục đăng ký thứ 2 được them vào đợt bán token sale. Đợt bán token sale sẽ được tổ chức theo thứ tự: đăng ký (subscription) > phân bổ (allotment) > thông báo kết quả, và chỉ người dung nắm giữ OKB có thể tham gia vào đợt bán. Các bước tham gia đợt bán token sale như sau:

Bước 1: Chuẩn bị và nắm giữ OKB

 1. OKB là token duy nhất được chấp nhận cho việc đăng ký tham gia và mua tại token sale.
 2. Sự phân bổ của bạn sẽ được xác định bởi hệ số phân bổ của bạn (allotment coefficient). Bạn nắm giữ càng nhiều OKB, hệ số phân bổ của bạn càng lớn, và bạn sẽ nhận được phân bổ nhiều hơn. Tài khoản sẽ được chụp (snapshotted) hang ngày ở thời điểm ngẫu nhiên (bắt đầu từ ngày 25 Tháng Tư).
 3. Từ đợt bán token sale lần thứ 3 và sau đó, hệ số phân bổ của bạn sẽ được xác định bằng Số Lượng Nắm Giữ OKB Trung Bình của Bạn trong 30 ngày.
 4. Các mức giới hạn đăng ký mua dành cho mỗi cá nhân sẽ được thông báo trước thời điểm bán token sale.

Bước 2: Đăng Ký (Có 2 giai đoạn)

 1. Giai đoạn 1: Áp dụng quy tắc giới hạn đăng ký vượt (Over-subscription Limit). Thời gian của giai đoạn này là 10 phút. Tuy nhiên, giai đoạn này sẽ kết thúc sớm một khi giới hạn đăng ký vượt chạm mức tối đa.
 2. Giai đoạn 2: KHÔNG có giới hạn đăng ký vượt. Thời gian của giai đoạn 2 này là 10 phút. Những người dung đăng ký thành công trong thời gian này sẽ nhận được một khoản phân bổ.
 3. Việc tính toán và thông báo kết quả phân bổ sẽ được công bố sau khi mỗi hạng mục kết thúc. Việc phân bổ token cho giai đoạn 1 và 2 sẽ được thông báo ở mục thông báo token sale của mỗi vòng tương ứng.

Bước 3: Phân Bổ

 1. Một khi việc tính toán phân bổ được hoàn tất, tokens sẽ được chuyển vào Tài Khoản Người Dùng và số lượng OKB tương ứng sẽ bị trừ. Bất kỳ OKB không mua thành công sẽ được mở khóa và trả lại về ví của người dùng.
 2. Việc phân bổ cho giai đoạn 1 sẽ được thực hiện trước khi hạng mục 2 bắt đầu. Số OKB mua token sale không thành công ở giai đoạn 1 sẽ được trả lại, và có thể được sử dụng cho giai đoạn 2.

Lưu Ý:

 • Ngưỡng tối thiểu để tham gia token sales vòng 2: hold 15 ngày (hoặc 30 ngày) Số tiền nắm giữ trung bình ≥ 500 OKB.
 • Để nhận được sự phân bổ tối đa, một người dùng sẽ có thể nắm giữ mức OKB trung bình trong 15 ngày(hoặc 30 ngày) ≥ 2,500 OKB. Một cơ chế hệ số phân bổ sẽ được áp dụng, chi tiết được công bố ở phần sau của thông báo này.
 • Nếu số lượng OKB bạn nắm giữ bị giảm hoặc thậm chí bạn bán hết trong suốt 15 ngày(hoặc 30 ngày), bạn có thể cân nhắc mua lại một số lượng lớn OKB trước khi thời gian snapshot ngẫu nhiên cuối cùng được chụp để đủ hạn mức tham gia.

II.Niêm Yết

Tất cả các dụ án được chạy trên OKX Jumpstart sẽ được hỗ trợ bởi OKX và các đối tác toàn cẩu của OKX:

 • Dự án được niêm yết trên OKX sẽ được áp dụng với các cặp giao dịch với OKB, BTC, ETH và USDT. Ít nhất một trong số các cặp giao dịch này sẽ được mở ngay trong ngày đăng ký bán.
 • Nếu dự án phù hợp với các điều kiện và các yêu cầu khác của các đối tác của OKX, OKX có thể giới thiệu dự án tới sàn giao dịch tiền pháp định, ví dụ như OKCoin Hàn Quốc và OKCoin.com , điều này sẽ cung cấp nhiều cơ hội niêm yết cho dự án.

III. Cảnh Báo Rủi Ro

 • Giao dịch tài sản số có nhiều yếu tố rủi ro và có thể dẫn đến việc mất vốn của bạn. Bạn nên chắc chắn rằng bạn hiểu hoàn toàn về các rủi ro liên quan và cân nhắc kỹ với kinh nghiệm, lĩnh vực đầu tư cũng như tìm lời khuyên từ chuyên gia tài chính nếu cần. Thông báo này và bất kỳ thông tin khác trên OKX không được xem như lời khuyên đầu tư. OKX không chịu trách nhiệm về bất kỳ khoản lỗ có thể xảy ra.
 • Bất kỳ cá nhân nào có hành vi gian lận trong quá trình đăng ký sẽ bị loại khỏi OKX Jumpstart.
 • Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, OKX Jumpstart có quyền đưa ra quyết định cuối cùng.

IV. Điều Lệ Đăng Ký

 1. Hệ Số Phân Bổ

Số lượng phân bổ của mỗi cá nhân được quy định bởi hệ số phân bổ, hệ số này được xác định dựa trên Số Lượng Nắm Giữ OKB Trung Bình. Về cơ bản, số lượng trung bình OKB bạn nắm giữ càng nhiều, bạn sẽ có hệ số phân bổ càng cao, và bạn sẽ nhận số lượng phân bổ lớn hơn.

Số Lượng OKB Nắm Giữ Trung Bình (15-ngày/30-ngày)

Hệ Số Phân Bổ

0 – 499

0

500 – 999

1

1,000 – 1,499

2

1,500 – 1,999

3

1,999 – 2,499

4

2,500 và nhiều hơn

5

 1. Công Thức Phân Bổ

Cả 2 giai đoạn mua sẽ sử dụng chung công thức phân bổ như sau:

WeChatWorkScreenshot_2872bda1-4c1b-4412-9ca7-ca6acb509b54.png

 1. Ví Dụ

Khi token sale mở, người dùng A, B, C và D mong muốn tham gia vào các đợt đăng ký. Giả sử rằng Số Lượng Nắm Giữ OKB Trung Bình của họ như sau:

A = 500, B = 1,000, C = 3,000, D = 200. Dựa theo bảng ở trên, hệ số phân bổ của người dùng A, B, C, và D sẽ lần lượt là 1, 2, 5 và 0. Do hệ số phân bổ của người dùng D là 0, người dùng D sẽ không được tham gia đăng ký.

Chúng tôi giả sử thêm rằng tổng cung của hạng mục này là 300 tokens, và số lượng đăng ký của người dùng A, B, và C nhập lần lượt là 800, 300, và 400. Số lượng phân bổ sẽ như sau:

Trân trọng,

OKX Jumpstart

Ngày 24 tháng 4 năm 2019