Thông báo của OKX  về việc hệ thống nâng  cấp bảo  vệ tạm  dừng giao dịch tiền và giao dịch đòn bẩy

author-image
OKX

Quý người dùng thân mến:

Nhằm nâng cao trải nghiệm của người dùng, đội ngũ OKX tiến hành nâng cấp kĩ thuật hệ thống hiện tại, vào 17:00:00 ngày 12 tháng 2 năm 2019 đến 20:50:00 ngày 12 tháng 2 năm 2019 (HKT), sẽ tạm dừng phục vụ ( bao gồm giao dịch tiền, giao dịch đòn bẩy, chuyển tiền tiền ảo và đòn bẩy, phục vụ tiền ảo API). Những phục vụ khác không bị ảnh hưởng, quý người dùng vui lòng sắp xếp giao dịch dịch tiền, trợ lực, API và các kế hoạch đầu tư liên quan. Nâng cấp dự tính kéo dài 4 tiếng, nếu tiến hành sớm hơn sẽ mở lại phục vụ sớm hơn.

OKX sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đem lại chất lượng sản phẩm ngày càng ưu việt và dịch vụ ngày càng xuất sắc!

OKX
Ngày 12 tháng 2 năm 2019