Giá chào
Token
 
APY ước tính
 
Thời hạnHành động
Tính lợi nhuận của tôi
Số tiền (USD)
$
Giá chào
Bây giờ
Năm 1
0,00% APY
...
Câu hỏi thường gặp
 • Kiếm tiền là gì?
  Dịch vụ Earn giúp bạn kiếm lãi từ tiền mã hóa thông qua nhiều lựa chọn đầu tư. Các sản phẩm gồm có Staking, Khoản vay và dịch vụ DeFi của bên thứ ba.
 • Lợi suất phần trăm hằng năm (APY) là gì?
  APY là lãi suất điều chỉnh về kỳ hạn năm mà tiền mã hóa bạn nạp vào tạo ra từ các sản phẩm Earn của chúng tôi.
 • Thời gian tính/phân phối doanh thu bắt đầu khi nào?
  Thời gian tính và phân phối doanh thu có thể khác trong nhiều dự án khác nhau. Lấy dịch vụ DeFi của chúng tôi làm ví dụ. Chúng tôi gửi tiền nạp đến địa chỉ hợp đồng của dịch vụ DeFi bên thứ ba đã xác minh vào khoảng 11:00 sáng (UTC +8) hằng ngày. Quá trình tính doanh thu bắt đầu ngay sau khi tiền được chuyển giao thành công trên chuỗi. Tuy nhiên, việc này có thể bị chậm trễ do hoạt động trên chuỗi.Doanh thu bao gồm tiền lãi và phần thưởng. Tiền lãi và vốn đầu tư ban đầu được phân bổ vào ngày sau khi người dùng thu hồi lệnh và phần thưởng được phân bổ vào khoảng 00:00 (UTC +8) hằng ngày. Toàn bộ số tiền được thanh toán trong tài khoản khai thác bị khóa.
 • Rủi ro là gì?
  OKX truy cập các giao thức DeFi của bên thứ ba và chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan như hiển thị dự án và phân phối doanh thu. Đồng thời, OKX cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về tài sản gây ra bởi các rủi ro tiềm ẩn như lỗ hổng hợp đồng, sự cố xâm nhập hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch các nền tảng hoặc dự án DeFi của bên thứ ba.
Kiếm tiền bằng quyền lợi
Kiếm tiền bằng quyền lợiTỷ lệ cao
Kiếm tiền bằng quyền lợiƯu đãi đa dạng
Kiếm tiền bằng quyền lợiLưu trữ an toàn
Kiếm tiền bằng quyền lợiKỳ hạn linh hoạt