Kiếm crypto mỗi ngày trên nền tảng đáng tin cậy

Tham gia cuộc chơi và kiếm hơn 100 loại token khác nhau. HODL và tối đa hóa lợi nhuận ngay hôm nay!

Stake ETH để nhận phần thưởng giá trị cao hơn

Tối đa hóa thu nhập hằng ngày của bạn với APY cao
Stake ETH để nhận phần thưởng giá trị cao hơn
Tất cả sản phẩm
Token
 
APY ước tính
 
Thời hạnHành động
USDT
APY ước tính1,78% ~ 10,00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Tiết kiệm
10,00%Tiền thưởngLinh hoạt
Dual Investment
0,15% ~ 124,39%Cố định
Shark Fin
3,50% ~ 9,35%7 ngày
Compound
2,56%Linh hoạt
Sushiswap USDT+ETH
1,78%Linh hoạt
BTC
APY ước tính5,00% ~ 15,35%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Tiết kiệm
5,00%Tiền thưởngLinh hoạt
Dual Investment
0,16% ~ 71,52%Cố định
Dual Investment Lite
15,35%13 ngày
ETH
APY ước tính0,10% ~ 14,21%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Tiết kiệm
5,00%Tiền thưởngLinh hoạt
Dual Investment
0,12% ~ 59,73%Cố định
Dual Investment Lite
14,21%13 ngày
Staking ETH2.0
3,99%Linh hoạt
Sushiswap USDC+ETH
2,73%Linh hoạt
Sushiswap SUSHI+ETH
1,84%Linh hoạt
Sushiswap USDT+ETH
1,78%Linh hoạt
Sushiswap DAI+ETH
0,88%Linh hoạt
Sushiswap WBTC+ETH
0,10%Linh hoạt
CVC
APY ước tính59,00%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệm
59,00%Linh hoạt
APE
APY ước tính30,00% ~ 43,51%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệm
30,00%Linh hoạt
Stake ApeCoin
43,51%Linh hoạt
IOST
APY ước tính1,00% ~ 32,16%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Simple Earn
1,00% ~ 32,16%Linh hoạt/Cố định
CFX
APY ước tính1,00% ~ 30,00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Simple Earn
1,00% ~ 30,00%Linh hoạt/Cố định
Câu hỏi thường gặp
 • Kiếm tiền là gì?
  OKX Earn giúp bạn kiếm tiền lãi từ tài sản thông qua nhiều lựa chọn đầu tư. Các sản phẩm gồm có Simple Earn, Khoản vay và Earn on-chain.
 • Lợi suất phần trăm hằng năm (APY) là gì?
  APY là lãi suất điều chỉnh về kỳ hạn năm mà tiền mã hóa bạn nạp vào tạo ra từ các sản phẩm Earn của chúng tôi.
 • Thời gian tính/phân phối doanh thu bắt đầu khi nào?
  Thời gian tính và phân phối doanh thu có thể khác trong các dự án khác nhau. Lấy dịch vụ DeFi của chúng tôi làm ví dụ. Chúng tôi gửi tiền nạp đến địa chỉ hợp đồng của dịch vụ DeFi bên thứ ba đã xác minh vào khoảng 11:00 sáng (UTC +8) hàng ngày. Quá trình tính doanh thu bắt đầu ngay sau khi tiền được phân phối thành công trên chuỗi. Tuy nhiên, việc này có thể bị chậm trễ do hoạt động trên chuỗi. Doanh thu bao gồm tiền lãi và phần thưởng. Tiền lãi và vốn đầu tư ban đầu được phân phối vào ngày sau khi bạn rút tiền vốn và phần thưởng khác được phân phối vào khoảng 00:00 (UTC +8) hàng ngày. Toàn bộ số tiền được thanh toán trong tài khoản khai thác bị khóa.
 • Rủi ro là gì?
  OKX truy cập các giao thức DeFi của bên thứ ba và chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan như hiển thị dự án và phân phối doanh thu. Đồng thời, OKX cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về tài sản gây ra bởi các rủi ro tiềm ẩn như lỗ hổng hợp đồng, sự cố xâm nhập hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch các nền tảng hoặc dự án DeFi của bên thứ ba.