Staking

Rủi ro thấp | Lợi suất ổn định  
okx

Dự án

Token
Tỷ suất ước tính (APY)
Thời hạn
Hành động
SHIB
Shiba Inu
12,00%
Tiền thưởng
90 ngày
LTC
Litecoin
5,00%
Tiền thưởng
90 ngày
XRP
XRP
5,00%
Tiền thưởng
90 ngày
DOGE
Dogecoin
5,00%
Tiền thưởng
90 ngày
FIL
Filecoin
5,00%
Tiền thưởng
90 ngày
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
 • Tiền mã hóa staking là gì?
  Staking là quá trình khóa tài sản mã hóa của bạn để hỗ trợ các mạng blockchain liên quan. Bạn có thể kiếm phần thưởng staking từ tài sản mới được tạo trên blockchain và phí giao dịch.
 • Tỷ suất ước tính (APY) là gì?
  Tỷ suất ước tính (APY) là tỷ suất lợi nhuận thực tế ước tính hằng năm của chào giá. Tỷ suất ước tính thay đổi linh hoạt theo lợi nhuận thực tế và số tiền stake. Vì vậy, hãy đảm bảo chỉ sử dụng tỷ suất ước tính cho mục đích tham chiếu.
 • Tiền lãi được tính như thế nào?
  Bạn có thể kiểm tra tiền lãi ước tính hằng ngày. Tiền lãi dựa trên số tiền mà bạn stake và tỷ suất ước tính hiện tại (APY) nên tiền lãi cũng chỉ mang tính tham khảo.
 • Khi nào bắt đầu tính tiền lãi?
  Tiền lãi sẽ được cộng dồn vào 00:00 một ngày sau khi người dùng đăng ký mua (HKT).
 • Khi nào bắt đầu phân phối tiền lời?
  Tiền lời sẽ được phân phối hai ngày sau khi đăng ký mua (HKT) hằng ngày.
 • Tại sao các dự án khác nhau sẽ mất lượng thời gian khác nhau để hoàn tất giao dịch rút tiền?
  Thời gian rút là khoảng thời gian từ khi bạn yêu cầu rút cho đến khi bạn nhận được tài sản. Khi staking trên công nghệ blockchain, thời gian rút sẽ thay đổi theo cơ chế đồng thuận.
 • Điều gì xảy ra nếu tôi rút tiền nạp có kỳ hạn sớm?
  Bạn có thể rút tài sản bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, nếu bạn rút trước kỳ hạn của chào giá, bạn sẽ mất toàn bộ tiền lãi kiếm được. Tiền lãi đã rút và phân phối sẽ được trừ vào số tiền mà bạn stake ban đầu khi rút.
 • Tôi có cần phải rút tài sản theo cách thủ công sau khi kết thúc thời hạn không?
  Điều này tùy thuộc vào tình huống cụ thể. Đăng ký có kỳ hạn chuyển thành đăng ký có thời hạn linh hoạt khi hết hạn nếu có thể. Bạn cần rút tài sản theo cách thủ công nếu bạn không muốn tiếp tục đăng ký này. Nếu không có lựa chọn thời hạn linh hoạt, đăng ký có kỳ hạn sẽ tự động rút.
 • Tôi vẫn có thể kiếm tiền sau khi xác nhận rút chứ?
  Không. Tính năng tính lãi sẽ dừng lại sau khi bạn xác nhận rút, vì vậy bạn sẽ không kiếm được tiền lãi sau đó.
 • Làm thế nào để chọn chào giá tiền mã hóa staking tốt nhất?
  Bạn có thể tìm thấy tất cả các chào giá tiền mã hóa staking tốt nhất trong sản phẩm Staking của chúng tôi. So sánh tài sản, tỷ suất ước tính, điều khoản và tiền lãi tiềm tàng để tìm ra chào giá phù hợp với bạn nhất. Nhớ luôn tự nghiên cứu trước khi staking tiền mã hóa ở bất cứ nơi nào. Chúng tôi chỉ trợ giúp về quá trình staking, nhưng bạn tự chịu trách nhiệm về mọi hậu quả từ những quyết định đầu tư của mình.