Tiết kiệm

Rủi ro thấp | Kỳ hạn linh hoạt  
okx
Lên đến 10% phần thưởng trên tiền mã hóa đã chọn đối với phiên bản nâng cấp

Dự án

Token
APY ước tính
Thời hạn
Hành động
USDT
Tether
10,00%
Tiền thưởng
Linh hoạt
USDC
USD Coin
10,00%
Tiền thưởng
Linh hoạt
BTC
Bitcoin
5,00%
Tiền thưởng
Linh hoạt
ETH
Ethereum
5,00%
Tiền thưởng
Linh hoạt
CEL
Celsius Network
100,00%
Linh hoạt
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
 • Cách thức hoạt động của dịch vụ Tiết kiệm?
  Dịch vụ Tiết kiệm cho phép người dùng kiếm tiền lãi hàng giờ bằng cách cấp vốn vay ký quỹ trên OKX.
 • Khi nào thì tôi có thể bắt đầu kiếm tiền?
  Đối với tiền cho vay trong một giờ bất kỳ, bạn sẽ nhận tiền lãi của giờ đó trong giờ tiếp theo.
 • Lãi suất được tính như thế nào?
  Với 15% tiền lãi cho vay được giữ lại làm quỹ bảo hiểm, lãi suất cho vay hằng giờ là tiền vay gốc*APY/365/24*0,85.
 • Tại sao tôi vẫn chưa nhận được tiền lãi?
  Tiền lãi chỉ áp dụng cho tài sản cho vay. Vui lòng xác minh xem tài sản của bạn có được cho vay hay không.
 • Khi nào tôi có thể nhận được tài sản đã rút?
  Bạn sẽ nhận tiền ngay lập tức bất kể trạng thái vay.