Tất cả sản phẩm
Token
 
Tỷ suất ước tính (APY)
 
Thời hạnHành động
MIRMirror Protocol
Tỷ suất ước tính (APY) 0.00%Thời hạnLinh hoạt
Mirror ProtocolLợi nhuận cao
537.68%Linh hoạt
BICOBiconomy
Tỷ suất ước tính (APY) 365.00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Tiết kiệmRủi ro thấp
365.00%Linh hoạt
StakingRủi ro thấp
27.84%60 ngày
StakingRủi ro thấp
12.19%30 ngày
PERPPerpetual Protocol
Tỷ suất ước tính (APY) 365.00%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệmRủi ro thấp
365.00%Linh hoạt
SOSOpenDAO
Tỷ suất ước tính (APY) 365.00%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệmRủi ro thấp
365.00%Linh hoạt
OpenDAOLợi nhuận cao
80.89%Linh hoạt
KSMKusama
Tỷ suất ước tính (APY) 365.00%Thời hạnLinh hoạt/Cố định
Tiết kiệmRủi ro thấp
365.00%Linh hoạt
StakingRủi ro thấp
19.62%15 ngày
StakingRủi ro thấp
13.05%90 ngày
StakingRủi ro thấp
10.67%60 ngày
StakingRủi ro thấp
8.30%30 ngày
StakingRủi ro thấp
5.88%Linh hoạt
Đấu giá vị trí DOTRủi ro thấp
-Cố định
RSS3RSS3
Tỷ suất ước tính (APY) 365.00%Thời hạnLinh hoạt
Tiết kiệmRủi ro thấp
365.00%Linh hoạt
Xem thêm
Câu hỏi thường gặp
 • Kiếm tiền là gì?
  Earn cung cấp nhiều lựa chọn về dịch vụ đầu tư, bao gồm sản phẩm tiền mã hóa giá trị gia tăng, staking, đầu tư cho vay và dịch vụ DeFi (bên thứ ba). Earn giúp cho việc kiếm tiền lãi của bạn thông qua dịch vụ của chúng tôi trở nên dễ dàng hơn.
 • Lợi suất phần trăm hằng năm (APY) là gì?
  Doanh thu của Earn bao gồm tiền lãi từ tiền mã hóa đã nạp và phần thưởng khai thác (Chỉ các dịch vụ DeFi truy cập một phần mới hỗ trợ thêm phần thưởng khai thác). APY là lãi suất hằng năm từ tiền mã hóa đã nạp. Tổng lợi suất phần trăm là tổng lãi suất thu được từ việc nạp và khai thác và hai tỷ lệ này là thả nổi. Lãi suất thực tế của các dự án khác nhau được xác định bởi hiệu suất khai thác thực tế trên chuỗi.
 • Thời gian tính/phân phối doanh thu bắt đầu khi nào?
  Thời gian tính/phân phối doanh thu của các dự án khác nhau có thể khác nhau. Lấy dịch vụ DeFi làm ví dụ. Chúng tôi gửi tiền khai thác do người dùng nạp đến địa chỉ hợp đồng thông minh của dịch vụ DeFi bên thứ ba vào khoảng 11 giờ trưa (giờ Hồng Kông) hằng ngày và việc tính doanh thu bắt đầu ngay sau khi tiền vào chuỗi thành công (Do các hoạt động trên chuỗi có thể bị chậm trễ, thời gian thực của tiền trên chuỗi sẽ được ưu tiên áp dụng). Doanh thu bao gồm tiền lãi và phần thưởng: tiền lãi và tiền vốn sẽ được phân bổ vào ngày sau khi người dùng thu hồi lệnh; phần thưởng được phân bổ vào khoảng 12 giờ sáng (giờ Hồng Kông) hằng ngày. Tất cả khoản tiền được thanh toán trong tài khoản khai thác bị khóa.
 • Rủi ro là gì?
  OKX truy cập các giao thức DeFi của bên thứ ba và chỉ cung cấp các dịch vụ liên quan như hiển thị dự án và phân phối doanh thu. Đồng thời, OKX cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ tổn thất nào về tài sản gây ra bởi các rủi ro tiềm ẩn như lỗ hổng hợp đồng, sự cố xâm nhập hoặc chấm dứt kinh doanh, phá sản, tạm ngừng bất thường hoặc ngừng giao dịch các nền tảng hoặc dự án DeFi của bên thứ ba.
Kiếm tiền bằng quyền lợi
iconTỷ lệ cao
iconƯu đãi đa dạng
iconLưu trữ an toàn
iconKỳ hạn linh hoạt