Tỷ lệ chuyển đổi
1 ETH : 1 BETH
Rủi ro ở mức thấp/trung bìnhBắt đầu từ 0,1ETH
Lợi nhuận từ lượng BETH mà bạn đang giữ
6,75%
Tham gia càng sớm, lợi nhuận càng cao

Luồng dự án

1
Staking ETH
Staking số lượng ETH ít nhất là 0,1.
2
Kiếm lãi
OKX phát hành BETH làm bằng chứng staking với tỷ lệ 1: 1. Lợi nhuận staking sẽ được phân bổ hàng ngày.
3
Rút ETH
Sau khi ra mắt mạng chính thức của ETH 2.0, người dùng có thể chuyển đổi BETH của họ sang ETH với tỷ lệ 1:1.
Điểm chính của dự án
Điểm chính của dự án
Lợi nhuận ổn định
Đừng chỉ nắm giữ. Kiếm thêm 5%-20% lợi nhuận khóa.
Điểm chính của dự án
Rào cản gia nhập thấp
OKX sẽ chi trả cho các nút ETH 2.0 và công tác bảo trì để bạn có thể tham gia chỉ với 0,1 ETH. OKX sẽ phân bổ tất cả lợi nhuận được tạo ra cho những người tham gia.
Điểm chính của dự án
Góp phần nâng cấp ETH
Chứng kiến quá trình nâng cấp của mạng chính thức ETH
Điểm chính của dự án
Chính sách giá đầu ra linh hoạt
Người nắm giữ có thể bán BETH bất cứ lúc nào
Quy tắc dự án
1. Tỷ lệ chuyển đổi: Staking ETH để nhận được BETH theo tỷ lệ 1:1
2. Tính toán lợi nhuận: OKX sẽ chụp nhanh lượng BETH người dùng đang giữ vào lúc 16:00 (UTC) hàng ngày. Lợi nhuận BETH hàng ngày sẽ được chia theo tỷ lệ phần trăm số tiền BETH mà một người dùng sở hữu so với tổng số tiền BETH mà tất cả người dùng trên OKX sở hữu.
3. Phân phối lợi nhuận: Phân phối lợi nhuận áp dụng cho hệ thống T+1. Ngày mà lợi nhuận sẽ được phân phối là sau khi người dùng khóa vị thế và lợi nhuận sẽ tự động được phân phối vào Tài khoản quỹ của người dùng trước 03:30 (UTC) hàng ngày.
Số tiền tối thiểu để tham gia: 0,1 ETH
5. Lời nhắc: Theo các quy tắc trên chuỗi của ETH 2.0, tài sản đã stake được ước tính sẽ bị khóa trong 1-2 năm và không thể rút cho đến khi tính năng chuyển tiền khả dụng trên ETH 2.0