Kriptoda APR ve APY: Getiri Sağlamak İçin Doğru Metrik

Kripto para dünyasında bilinçli şekilde karar verebilmek için potansiyel getiri kavramını anlamak çok önemlidir. Yatırımcıların sıklıkla karşılaştığı iki terim Yıllık Yüzde Oran (Annual Percentage Rate - APR) ve Yıllık Getiri Oranı’dır (Annual Percentage Yield - APY). Bu iki terim de staking, lending, yield farming gibi çeşitli kripto yatırımlarının getirisini hesaplamak için kullanılır.

Ancak bu iki terimin farklı anlamlara geldiğini ve alacağınız getirileri farklı şekillerde etkileyebileceğini belirtmek gerekiyor. Bu yazıda APR ile APY tanıtılacak, aralarındaki farklar açıklanacak ve kripto dünyasındaki potansiyel kazançlarınızı hesaplamak için hangi metriği kullanabileceğinizden bahsedilecek. Ayrıca daha bilinçli şekilde yatırım kararı verebilmeniz için OKX’in sunduğu bazı araç ve hizmetlerden de bahsedilecek.

Yatırımcıların APR ve APY Arasındaki Farkı Anlaması Neden Önemlidir?

APR ve APY, yatırım getirinizi ciddi şekilde etkileyebilir, bu yüzden bir kripto para yatırımcısı olarak bu ikisi arasındaki farkı anlamak büyük önem taşır. Bu metriklerin her ikisi de yatırım getirisiyle ilgilidir ama farklı şekilde hesaplandıkları için, özellikle bileşik getiri konusunda farklı sonuçlara varabilirler.

Bu iki terim arasındaki farkı anlayarak daha iyi yatırım kararları alabilir, getirilerini maksimuma çıkarırken potansiyel riskleri minimize edebilirsiniz. APR ve APY hakkında bilgi sahibi olmak, yatırım fırsatlarını kıyaslayabilmek ve kendi finansal hedefleriniz ile risk toleransına en uygun olan seçeneği seçebilmek için kritik önem taşır.

APR (Yıllık Yüzde Oran) Nedir?

Yıllık Yüzde Oran (APR), belli bir yatırımın veya borcun yıllık getiri oranını temsil eder. APR genellikle kriptoda yatırımınızdan beklenen getiriyi hesaplamak için kullanılır. Getirinin bileşik etkisini dikkate almadan farklı yatırım fırsatlarını karşılaştırmak için standartlaştırılmış bir yöntem sağlar.

APR basit bir getiri oranı olarak hesaplanır, yani daha önce tahakkuk eden getiri üzerinden kazanılan getiriyi hesaba katmaz. Bu, onu yatırımın temel getirilerini anlamak için etkili bir araç hâline getirir, ancak değişen bileşik frekanslara sahip yatırımları karşılaştırırken tam bir resim sunmayabilir. Bu gibi durumlarda, APY dikkate alınması gereken daha doğru bir ölçüt olabilir.

Kripto Yatırımlarında APR Nasıl Hesaplanır

 1. Lending (Borç Verme) Platformları
 2. Apr Apy

  Borç verme platformları söz konusu olduğunda, yatırımcılar kripto varlıklarını borç alanlara ödünç vererek getiri kazanabilirler. Bu getiri oranı genellikle APR olarak ifade edilir. Kripto varlıkları borç verirken elde edilecek getiriyi (APR) hesaplamak için aşağıdaki formülü kullanabilirsiniz:

  APR = (Yıl İçinde Kazanılan Getiri / Anapara Miktarı) × 100

  Örneğin, yıllık %5 getiri oranıyla 1 BTC borç verirseniz, APR’niz %5 olur ve yıl boyunca getiri olarak 0,05 BTC kazanırsınız.

 3. Staking (Kilitleme)

Apr Apy Okx

Staking, yatırımcıların bir blok zinciri ağının operasyonlarını desteklemek için tokenlerini bir cüzdanda kilitledikleri bir başka popüler kripto yatırım yöntemidir. Bunun karşılığında, yeni basılan tokenlar veya işlem ücretleri aracılığıyla ödüller alırlar. Kripto stake ödülleri genellikle APR olarak da ifade edilir.

Stake ettiğiniz varlıklarıkların getirisini (APR) hesaplamak için benzer bir formül kullanabilirsiniz:

APR = (Yıl Boyunca Kazanılan Toplam Ödül / Stake Edilen Toplam Miktar) × 100

Örneğin, %10 stake ödülü sunan bir ağda 100 token stake ederseniz, APR’niz %10 olur ve yıl boyunca ödül olarak 10 token alırsınız. Yine, bu hesaplama basit bir getiri oranını varsayar ve ödüllerin yeniden yatırılmasının bileşik etkisini dikkate almaz.

APR Metriğini Kullanmanın Faydaları

 1. Basitlik: APR, bileşik etkilerini dikkate almadan yıllıklandırılmış getiri oranını temsil eden basit bir metriktir. Bu da anlaşılmasını ve hesaplanmasını kolaylaştırır.
 2. Karşılaştırılabilirlik: APR, benzer bileşik frekanslara sahip farklı yatırım fırsatlarını karşılaştırmak için standart bir yöntem sunarak yatırımcıların potansiyel getirileri çok daha kolay değerlendirmesini sağlar.
 3. Netlik: APR, bileşik getirinin karmaşıklığı olmadan bir yatırımın sunduğu getiri oranını gösterir ve yatırımcıların yatırımlarından elde edebilecekleri temel getirileri kavramalarına olanak tanır.

APR’yi Metrik Olarak Kullanmanın Dezavantajları

 1. Eksiklik: APR, getirinin bileşik etkisini hesaba katmaz, bu da sık bileşik dönemleri olan yatırımlar için gerçek getirilerin düşük tahmin edilmesine yol açar.
 2. Sınırlı Uygulanabilirlik: APR, bileşik getirinin genel getiriler üzerindeki etkisini vurgulamadığı için farklı bileşik getiri sıklıklarına sahip yatırım fırsatlarını karşılaştırırken kullanılacak en doğru ölçüt olmayabilir.
 3. Kafa Karışıklığı Potansiyeli: Bazı yatırımcılar, APR’nin yalnızca basit getiriyi hesaba kattığını ve bileşimi esas almadığını fark etmeden, onun bir yatırımın toplam getirisini temsil ettiğini sanabilir. Bu da yatırım getirisine ilişkin yanlış anlamalara yol açabilir.

Yıllık Yüzde Oran (APY) Nedir?

Yıllık Yüzde Oran (APY) bileşik getirinin bir yatırım üzerindeki etkisini dikkate alan bir finansal ölçüttür. Yalnızca basit getiriyi dikkate alan APR’nin aksine APY, bir yatırımcının belirli bir süre boyunca elde edebileceği gerçek getirilerin doğru bir temsilini sağlar. Sonuç olarak, APY genellikle bileşik getiri söz konusu olduğunda stake etme, borç verme ve yield farming gibi yatırım fırsatlarının getirilerini ölçmek için kullanılır.

APY, hem getiri oranı hem de getir ödemelerinin sıklığı birleştirilerek hesaplanır, bu da bileşik getirinin etkisini yakalamasını sağlar. Bu nedenle APY, özellikle farklı bileşik getiri sıklıklarına sahip seçenekleri karşılaştırırken daha kapsamlı bir yatırım ölçütü olarak kabul edilir. Buna ek olarak, toplam getirilerin daha net bir resmini sunarak APY, yatırımcıların yatırım fırsatlarını seçerken daha bilinçli kararlar vermelerini sağlar.

Kripto Yatırımlarında APY Nasıl Hesaplanır?

1. Bileşik Getiri

Bileşik getiri, hem ilk anapara miktarı hem de daha önce tahakkuk eden getiri üzerinden kazanılan getiridir. Genel getirileri önemli ölçüde etkileyebileceğinden, APY’yi hesaplarken bileşik etkiyi dikkate almak önemlidir. APY’yi hesaplamak için şu formül kullanılır:

APY = (1 + r/n)^(n*t) - 1

Burada:

 • r nominal getiri oranıdır (ondalık olarak ifade edilir)
 • n, yıllık bileşik dönem sayısıdır
 • t zamandır (yıl olarak)

Örneğin, aylık bileşik %8 yıllık getiri oranı sunan bir kredi platformuna 1.000 $ yatırırsanız, APY hesaplaması şöyle olacaktır:

APY = (1 + 0,08/12)^(12*1) - 1 ≈ 0,0830 veya %8,30

Aylık birleştirme ile yıllık efektif getiriniz basit %8 getiri oranı yerine %8,30 olacaktır.

2. Getiri Ödemelerinin Sıklığı

Getiri ödemelerinin sıklığı, getirinin ne sıklıkta birleştirileceğini belirlediği için APY hesaplamasında çok önemlidir. Ne kadar sık olursa APY o kadar yüksek olur. Yaygın bileşik sıklıkları arasında günlük, aylık, üç aylık ve yıllık yer alır. Bu nedenle, farklı getiri ödeme sıklıklarına sahip yatırım fırsatlarını karşılaştırırken, getirilerinin adil bir karşılaştırmasını elde etmek için her seçeneğin APY’sini hesaplamak çok önemlidir.

Örneğin, biri aylık bileşik %6 yıllık getiri oranı, diğeri üç aylık bileşik %6 yıllık getiri oranı sunan iki borç verme platformunu değerlendiriyorsanız, hangi yatırımın daha iyi getiri sağladığını belirlemek için her ikisinin de APY’sini hesaplamanız gerekir:

 • Aylık Bileşik: APY = (1 + 0,06/12)^(12*1) - 1 ≈ 0,0617 veya %6,17
 • Üç Aylık Bileşik: APY = (1 + 0,06/4)^(4*1) - 1 ≈ 0,0614 veya %6,14

Bu durumda, aylık bileşimli platform, daha sık getiri bileşimi nedeniyle biraz daha yüksek getiri sağlayacaktır.

APY Metriğini Kullanmanın Faydaları

 1. Getiri Kapsamı: APY, bileşik getirinin etkilerini hesaba katarak bir yatırımcının bir yatırımdan elde edebileceği toplam getirinin daha doğru bir temsilini sağlar.
 2. Adil Karşılaştırma: APY, farklı bileşik frekanslara sahip yatırım fırsatları arasında adil bir karşılaştırma yapılmasına olanak tanıyarak yatırımcıların daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Gerçekçi Beklentiler: APY, yatırımcıların yatırımlarından elde edecekleri potansiyel getirileri daha iyi anlamalarına yardımcı olarak yanlış anlama ve hayal kırıklığı riskini azaltır.

APY Metriğini Kullanmanın Dezavantajları

 1. Karmaşıklık: APY hesaplamaları, özellikle farklı bileşik frekanslarına sahip yatırımları karşılaştırırken APR’den daha karmaşık olabilir. Bu durum, bazı yatırımcılar için bu hesaplamaları anlamayı ve etkili bir şekilde kullanmayı daha zor hâle getirebilir.
 2. Kafa Karışıklığı Potansiyeli: Bazı yatırımcılar yanlışlıkla APY’nin bileşik etkiyi içerdiğini anlamadan basit bir getiri oranını temsil ettiğini varsayabilir. Bu durum, farklı bileşik yapılara sahip yatırımları karşılaştırırken kafa karışıklığına yol açabilir..
 3. Sezgisellik Eksikliği:: APY genel getirilerin daha doğru bir resmini sunsa da, basit getiri oranları açısından düşünmeye alışkın yatırımcılar için daha az sezgisel olabilir. Bu durum, yalnızca APY’ye dayalı bir yatırım fırsatının gerçek değerini kavramalarını daha zor hâle getirebilir.

APR ve APY Arasındaki Temel Farklar

APR ve APY arasındaki temel farklar şu şekildedir:

 1. Getiri Hesabı: APR, bileşik getirinin etkilerini dikkate almadan yıllıklandırılmış getiri oranını temsil ederken, APY bileşik getirinin etkisini dâhil ederek gerçek getirilerin daha doğru bir temsilini sağlar.
 2. Karmaşıklık: APR, temel bir getiri oranı kullanılarak hesaplanan daha basit bir ölçüttür, oysa APY hesaplamaları hem getiri oranını hem de getiri ödemelerinin sıklığını içerdiğinden daha karmaşık olabilir.
 3. Karşılaştırılabilirlik: APR benzer bileşik sıklıklara sahip yatırım fırsatlarını karşılaştırmak için uygunken, APY farklı bileşik yapılara sahip farklı yatırım seçenekleri arasında adil bir karşılaştırma yapılmasına olanak tanır.
 4. Getiride Gerçekçilik: APR, sık bileşik dönemli yatırımlar için gerçek getirileri olduğundan az gösterebilirken, APY bileşik etkileri de dâhil olmak üzere toplam getirilerin daha gerçekçi bir resmini sunar.

Hangi Metriğin Hangi Yatırım İçin Uygun Olduğuna Nasıl Karar Verilir

 1. Basit Getirili Yatırımlar: Basit getiri yapısına sahip yatırımları düşünüyorsanız, APR yıllıklandırılmış getiri oranını doğru bir şekilde temsil ettiği için uygun bir ölçüttür.
 2. Bileşik Getiri Yatırımları: Bileşik getiri yapısına sahip yatırımları değerlendirirken, bileşik getirinin etkilerini hesaba kattığı ve genel getirilerin daha net bir resmini sunduğu için APY daha uygun bir ölçüttür.
 3. Farklı Bileşik Getiri Sıklıklarına Sahip Yatırımların Karşılaştırılması: Farklı bileşik yapılara sahip çeşitli yatırım fırsatlarını karşılaştırmanız gerekiyorsa, APY kullanmak daha iyi bir seçimdir, çünkü hem getiri oranını hem de bileşik sıklığını dikkate alarak seçenekler arasında adil bir karşılaştırma yapılmasına olanak tanır.
 4. Kişisel Tercih: Finansal bilgi ve anlayış düzeyinize bağlı olarak, bir ölçütü diğerine göre daha sezgisel ve kullanımı daha kolay bulabilirsiniz. Basitliği tercih ediyorsanız APR daha uygun olabilirken, getirilerinizi kapsamlı bir şekilde anlamak istiyorsanız APY daha uygun olabilir. Bununla birlikte, her bir metriğin sınırlamalarını tanımak ve belirli yatırım bağlamına göre uygun olanı kullanmak önemlidir.

Ne Zaman APR, Ne Zaman APY Kullanılır

 1. Sabit Vadeli Krediler: Basit getiri yapısına sahip kripto destekli bir kredi gibi sabit vadeli kredileri değerlendirirken APR kullanmak için uygun bir metriktir. Bileşik getiri oranını dikkate almadan farklı kredilerin yıllık getiri oranlarını karşılaştırmanıza olanak tanır.
 2. Bileşik Olmayan Kripto Staking Ödülleri: Ek kazanç elde etmek için ödüllerin yeniden yatırılmadığı, bileşik olmayan ödüllere sahip staking fırsatlarını değerlendiriyorsanız APR uygun bir metrik olacaktır..
 3. Bileşik Getirili Tasarruf Hesapları veya Borç Verme Platformları: Bileşik getiri sunan tasarruf hesaplarını veya borç verme platformlarını karşılaştırırken, APY kullanılması tercih edilen metriktir. APY, bileşik getirinin etkilerini dikkate alır ve toplam getirinin daha doğru bir temsilini sağlayarak daha bilinçli kararlar vermenize olanak tanır.
 4. Yeniden Yatırılan Ödüllerle Yield Farming Fırsatları: Ek kazanç elde etmek için ödüllerin otomatik olarak yeniden yatırıldığı DeFi platformlarında yield farming fırsatlarını değerlendiriyorsanız APY uygun bir metriktir. Farklı yield farming stratejilerinin bileşik getirilerini karşılaştırmanıza ve risk toleransınıza ve yatırım hedeflerinize göre en uygun seçeneği seçmenize olanak tanır.

Her bir yatırım fırsatının özel bağlamını anlayarak ve getiri yapısı, bileşik getiri sıklığı ve kişisel tercihler gibi ilgili faktörleri göz önünde bulundurarak, farklı kripto yatırım seçeneklerini değerlendirmek ve karşılaştırmak için APR veya APY’yi ne zaman kullanacağınıza etkili bir şekilde karar verebilirsiniz.

APR ve APY Yatırımlarınızı Önemli Ölçüde Etkileyebilir

APR ve APY arasındaki farkları anlamak, kripto dünyasında bilinçli şekilde kararlar vermek için çok önemlidir. APR basit bir yıllık getiri oranı sağlarken, APY bileşik getirinin etkilerini hesaba katarak toplam getirilerin daha kapsamlı bir görünümünü sunar.

Hem yüksek hem de düşük APR’lerin kendi avantajları ve dezavantajları vardır ve en uygun metrik, belirli yatırım bağlamına ve yatırımcının tercihlerine bağlıdır. Yatırımcılar getiri yapısı, bileşik getiri sıklığı ve ilgili riskler gibi faktörleri göz önünde bulundurarak daha iyi yatırım kararları verebilirler.

OKX gibi platformlar tarafından sağlanan araç ve kaynaklardan yararlanmak, yatırımcıların temel APR ve APY verilerine erişmesine, getirileri karşılaştırmasına ve kripto para yatırımlarının karmaşık dünyasında güven ve netlikle gezinmesine yardımcı olabilir.


Sıkça Sorulan Sorular

Kripto için APR mi APY mi daha iyi?

Kripto yatırımları için ne APR ne de APY doğal olarak daha iyidir, çünkü en uygun metrik belirli yatırım bağlamına ve bir yatırımcı olarak tercihlerinize bağlıdır. APR daha basittir ve bileşik etkileri dikkate almadan yıllıklandırılmış getiri oranını temsil eder.

Öte yandan APY, bileşik getirinin etkilerini dikkate alır ve toplam getirinin daha doğru bir temsilini sağlar. Her bir yatırım fırsatının bağlamını anlamak ve getiri yapısına ve bileşik sıklığına göre uygun metriği kullanmak önemlidir.

Kriptoda %10 APR nedir?

Kriptoda %10 APR (Yıllık Yüzde Oran), bileşik getirinin etkileri dikkate alınmadan belirli bir yatırım için yıllık %10’luk bir getiri oranını temsil eder. Bu, yatırılan her 100 $ için, kazanılan getiriyi yeniden yatırmadan bir yıl içinde 10 $ getiri kazanabileceğiniz anlamına gelir. APR metriği, bileşik getirinin söz konusu olmadığı veya ek kazanç elde etmek için ödüllerin yeniden yatırılmadığı krediler, stake etme veya borç verme gibi çeşitli kripto yatırımlarındaki basit getiri oranlarını karşılaştırmak için kullanılır.

Kriptoda APR ne anlama gelir?

Kripto yatırımları bağlamında APR (Yıllık Yüzde Oran), bileşik getirinin etkilerini hesaba katmadan yıllıklandırılmış getiri oranını ifade eder. Bir yıl boyunca getiri veya ödül olarak kazanabileceğiniz anapara miktarının yüzdesini temsil eden basit bir getiri oranıdır.

APR, kripto sektöründe krediler, stake etme veya borç verme platformları gibi çeşitli yatırım fırsatlarının getirilerini ifade etmek için yaygın olarak kullanılır, özellikle de bileşik getiri söz konusu olmadığında veya ödüller ek kazanç elde etmek için yeniden yatırılmadığında. Buna ek olarak, yatırımcıların benzer getiri yapılarına sahip farklı yatırım ürünleri arasında yıllık getirileri karşılaştırmasına olanak tanır.

5,00 APY ne anlama gelir?

5,00 APY (Yıllık Getiri Oranı), bileşik getirinin etkileri göz önünde bulundurulduğunda yatırımınızdan %5,00 oranında etkin bir yıllık getiri elde edebileceğiniz anlamına gelir. Ayrıca APY, hem getiri oranını hem de getiri ödemelerinin sıklığını içerdiğinden APR’den daha kapsamlı bir metriktir ve bir yıl boyunca toplam getirinin daha net bir resmini sunar.

5,00 APY, bileşik getirinin etkisi göz önünde bulundurulduktan sonra yatırımınızın toplam yıllık getirisinin %5,00’e eşdeğer olacağını gösterir. Bu, 100$ yatırım yapmanız durumunda, bir yıl sonra bileşik getiri de dâhil olmak üzere toplam bakiyenizin 105 $ olacağı anlamına gelir.

Hangisi daha büyük: APY mi APR mi?

APY (Yıllık Getiri Oranı) genellikle aynı yatırım fırsatını karşılaştırırken APR’den (Yıllık Yüzde Oran) daha büyüktür, çünkü APY bileşik getirinin etkilerini dikkate alır. Bileşik getiri, bir yatırımdan kazanılan getirinin yeniden yatırılması sürecini ifade eder, bu da hem anapara hem de daha önce kazanılan getiri üzerinden getiri kazanılmasıyla sonuçlanır.

APR ise bileşik getiriyi dikkate almadan basit yıllık getiri oranını temsil eder. Sonuç olarak, aynı yatırım için iki ölçüt karşılaştırıldığında, APY bileşik etkisi nedeniyle tipik olarak daha yüksek bir değer gösterir ve bu da belirli bir dönemdeki toplam getirilerin daha doğru bir şekilde temsil edilmesini sağlar.

Kriptoda yüksek APR iyi mi kötü mü?

Kripto yatırımlarında yüksek APR, bağlama ve ilişkili risklere bağlı olarak hem iyi hem de kötü olabilir. Yüksek APR daha yüksek getiri ve rekabet avantajı anlamına gelebilirken, aynı zamanda daha yüksek risk, sürdürülemez bir oran veya promosyon teşvikleri anlamına da gelebilir. Bu nedenle, yatırımcılar yalnızca APR’ye dayalı kararlar vermeden önce genel riski, platform itibarını ve getirilerin sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurmalıdır.

Daha Fazlasını Görüntüle