โปรไฟล์
รายการโปรด
รายการลงขาย
ข้อเสนอ

Knights of Degen #5891

icon# 8,280
icon# 7,906

The Knights of Degen are 8,888 NFT degenerate gamblers that live their truest and darkest lives, free from oppression, and spend their days in the Degen Sports Bars watching and wagering on all sporting events.

ข้อเสนอที่ดีที่สุด

0.1831 WETH($327.72)
ประวัติราคา
ตลอดเวลา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Ethereum
ที่อยู่สัญญา
0xe3f92992bb4f0f0d173623a52b2922d65172601d
copy
ID โทเคน
5891
มาตรฐานของโทเคน
721
สินทรัพย์
 • Armor
  Knights Armor - Silver
  10.56%
 • Eyes
  Heart Glasses
  4.25%
 • Background
  Blue
  15.35%
 • Nose
  Normal
  71.47%
 • Mouth
  Deadass
  16.40%
 • Helmet
  Valkyrie Helmet - Other
  8.12%
 • Character
  Human
  69.86%
 • Weapon
  None
  55.22%
เกี่ยวกับ
Knights of Degencertified
Knights of Degen is the premier web3 sports platform for all those who love sports, sports betting, and/or live the degen life! Launched in September 2021, Knights of Degen (KOD) has delivered numerous in person and online events - from Las Vegas SuperBowl parties with pro athletes as guests to New York City NFT parties headlined by Ja Rule! In addition KOD produced the first ever on chain March Madness Bracket challenge in March 2022, and has ongoing competitions in the KOD Tournament of Champions around all major sporting events, such as the Masters, MLB Playoffs, NFL and more! Members of the Knights of Degen include pro athletes such as AJ DIllon, Tiki Barber, Rip Hamilton, and many more. Community members are leaders in the web3 and NFT space as well. Becoming a Knights of Degen grants you access to our Kingdom of all of the above and more to come. So, suit up and come and join! Steedz of Degen: https://www.okx.com/web3/nft/featured Website: https://knightsofdegen.io
เจ้าของ
0x58b1***1265
copyImg
ครีเอเตอร์
pingyu.eth
copyImg
Knights of Degen #5891