โปรไฟล์
รายการโปรด
รายการลงขาย
ข้อเสนอ
ประวัติราคา
ตลอดเวลา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Ethereum
ที่อยู่สัญญา
0x6250b989ecf7cb82c7892e1cea604ed813423635
copy
ID โทเคน
5492
มาตรฐานของโทเคน
721
สินทรัพย์
 • Character
  The Cheerleader
  24.66%
 • Background
  Red and Blue
  2.03%
 • Skin
  Tan
  10.91%
 • Eyebrows
  Curious
  13.72%
 • Clothing
  Baseball Jersey
  2.01%
 • Hair
  Blonde Ponytail
  7.51%
 • Mouth
  Basic
  26.17%
 • Eyes
  Brown
  7.74%
 • Eyelashes
  Purple
  4.15%
เพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
MetaFans Genesis Collection
[Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com) The MetaFans Genesis Collection is a sports & entertainment utility-driven set of 10,000 NFTs that provide membership to the MetaFans VIP Clubhouse. With more than 700+ hand-drawn traits across 4 avatars, each NFT is unique and allows access to exclusive perks, a community of entrepreneurs & blue chip investors, and just good people. With a focus on building true community and empowering holders, MetaFans are able to join member-only events all around the world, win premium tickets to events, play cash prize sports games, and get access to an aftermarket ticketing site to get the BEST deals and save money. And this is just the beginning of what MetaFans is building in the Web3 space. [Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com)
เจ้าของ
0x7423***f100
copyImg
ครีเอเตอร์
0xaf78***c71a
copyImg
MetaFan #5492