โปรไฟล์
รายการโปรด
รายการลงขาย
ข้อเสนอ
ประวัติราคา
ตลอดเวลา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Ethereum
ที่อยู่สัญญา
0x6250b989ecf7cb82c7892e1cea604ed813423635
copy
ID โทเคน
5397
มาตรฐานของโทเคน
721
สินทรัพย์
 • Character
  The Diehard
  24.76%
 • Background
  Light Gray Gray
  2.12%
 • Skin
  Light
  9.97%
 • Eyebrows
  Black
  9.04%
 • Clothing
  Basic Shirt
  11.87%
 • Hair
  Blonde Bedhead
  4.78%
 • Mouth
  Smile
  12.98%
 • Eyes
  Green Glow
  3.44%
 • Eyelashes
  Eyelashes
  74.60%
เพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
MetaFans Genesis Collection
[Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com) The MetaFans Genesis Collection is a sports & entertainment utility-driven set of 10,000 NFTs that provide membership to the MetaFans VIP Clubhouse. With more than 700+ hand-drawn traits across 4 avatars, each NFT is unique and allows access to exclusive perks, a community of entrepreneurs & blue chip investors, and just good people. With a focus on building true community and empowering holders, MetaFans are able to join member-only events all around the world, win premium tickets to events, play cash prize sports games, and get access to an aftermarket ticketing site to get the BEST deals and save money. And this is just the beginning of what MetaFans is building in the Web3 space. [Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com)
เจ้าของ
0x3847***e45d
copyImg
ครีเอเตอร์
0x9a82***ccba
copyImg
MetaFan #5397