โปรไฟล์
รายการโปรด
รายการลงขาย
ข้อเสนอ

MetaFan #5195

icon# 3,318

ประวัติราคา
ตลอดเวลา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Ethereum
ที่อยู่สัญญา
0x6250b989ecf7cb82c7892e1cea604ed813423635
copy
ID โทเคน
5195
มาตรฐานของโทเคน
721
สินทรัพย์
 • Character
  The Average Joe
  26.30%
 • Background
  Light Gray White
  4.46%
 • Skin
  Dark
  8.53%
 • Tattoo
  Left Sleeve
  3.44%
 • Eyebrows
  Basic
  24.71%
 • Clothing
  #7 Soccer Jersey
  2.27%
 • Necklace
  Track and Field Necklace
  4.75%
 • Facial Hair
  Red Beard
  1.25%
 • Hair
  Blonde Mohawk
  3.31%
เพิ่มเติม
เกี่ยวกับ
MetaFans Genesis Collection
[Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com) The MetaFans Genesis Collection is a sports & entertainment utility-driven set of 10,000 NFTs that provide membership to the MetaFans VIP Clubhouse. With more than 700+ hand-drawn traits across 4 avatars, each NFT is unique and allows access to exclusive perks, a community of entrepreneurs & blue chip investors, and just good people. With a focus on building true community and empowering holders, MetaFans are able to join member-only events all around the world, win premium tickets to events, play cash prize sports games, and get access to an aftermarket ticketing site to get the BEST deals and save money. And this is just the beginning of what MetaFans is building in the Web3 space. [Public Sale is Live - Click here to Mint](https://www.metafans.com)
เจ้าของ
0x6ea3***be38
copyImg
ครีเอเตอร์
0x6fb0***7ff0
copyImg
MetaFan #5195