NFT ของฉันคำสั่ง NFTรายการโปรดสร้างแล้วคำสั่ง P2P
ZOGZ Editions by Matt Furie background
ZOGZ Editions by Matt Furie background
ZOGZ Editions by Matt Furiecertified

ZOGZ Editions by Matt Furie

รายการที่ไม่เหมือนใคร 111
·
รายการทั้งหมด 
95.02K
·
สร้างแล้ว May 2023
·
ค่าลิขสิทธิ์ 0%
ZOGZ Editions by Matt Furie! -> http://ZOGZ.fun <- Brought to you by Chain/Saw! -> http://ChainSaw.fun <-
เพิ่มเติม
icon_chain_link
0
ETH276.7497
ปริมาณทั้งหมด
ETH
0.0018
ราคาฐาน
ETH
0.0024
ข้อเสนอที่ดีที่สุด
4.2K
เจ้าของ
100%
ลงรายการแล้ว
4.44%
เจ้าของแบบไม่ซ้ำกัน (Unique Owners)