NFT ของฉันคำสั่งรายการโปรดสร้างแล้วคำสั่ง P2P

Dumbass Donkeys #5664

ประวัติราคา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Solana
ที่อยู่สัญญา
มาตรฐานของโทเคน
Metaplex
ค่าลิขสิทธิ์
4.2%
Dumbass Donkeys #5664