NFT ของฉันคำสั่ง NFTรายการโปรดสร้างแล้วคำสั่ง P2P

Dumbass Donkeys #8012

ประวัติราคา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Solana
ที่อยู่สัญญา
มาตรฐานของโทเคน
Metaplex
ค่าลิขสิทธิ์
4.2%
Dumbass Donkeys #8012