NFT ของฉันคำสั่งรายการโปรดสร้างแล้วคำสั่ง P2P

CandyDigital #21997301379270167498332285096873944106

ข้อเสนอที่ดีที่สุด

nft_markets0.0003 WETH($0.48)
ประวัติราคา
ราคาเฉลี่ย:0
รายละเอียด
เชน
Ethereum
ที่อยู่สัญญา
ID โทเคน
21997301379270167498332285096873944106
มาตรฐานของโทเคน
1155
จำนวนเงิน
1