--

--
วันที่ 247 วัน30 วัน
X Routing: flagship DEX aggregation algorithm
OKX DEX ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพผลลัพธ์ของคุณด้วยการค้นหาผู้ให้บริการสภาพคล่องที่เหมาะสมที่สุดและเส้นทางที่ลดสลิปเพจและค่าธรรมเนียมเครือข่าย ซึ่งเป็นไปได้ด้วยอัลกอริทึมแบบแบ่งแยกเส้นทางที่พัฒนาขึ้นมาอย่างอิสระของเรา เรียนรู้เพิ่มเติม