สัญลักษณ์ค้นหา ที่อยู่ของสัญญาสัญลักษณ์ค้นหา ที่อยู่ของสัญญา

--

--
วันที่ 247 วัน30 วัน

เส้นทางการเทรด

X Routing จะค้นหา LP (ผู้ให้บริการสภาพคล่อง) ที่ดีที่สุด และเส้นทางที่ดีที่สุดเพื่อลดสลิปเพจและค่าธรรมเนียมเครือข่ายให้น้อยที่สุดทั่วทั้ง DEX (เอ็กซ์เชนจ์แบบกระจายศูนย์) นับร้อย เพื่อเสนออัตราการสวอปที่ดีที่สุดให้แก่คุณ คุณจึงสามารถสวอปคริปโตได้ในคลิกเดียวภายในระบบรวบรวม DEX และบริดจ์ที่โปร่งใสและทันสมัยของเราด้วยราคาที่ดีที่สุดจากมากกว่า 20 เครือข่าย, มากกว่า 400 DEX, และมากกว่า 20 บริดจ์ครอสเชน เรียนรู้เพิ่มเติม

การเปรียบเทียบราคา
อัลกอริทึม X Routing เลือกเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดในการส่งคำสั่งผ่าน DEX ที่ต่างกัน เราเปรียบเทียบราคาโดยพิจารณาจากพูลสภาพคล่องที่ดีที่สุดของผู้ให้บริการสภาพคล่อง การแยกคำสั่ง การคำนึงถึงราคาสินทรัพย์ สลิปเพจ และค่าแก๊สของเครือข่าย
DEX
ได้รับโดยประมาณ ()
ค่าธรรมเนียมเครือข่าย
ความแตกต่าง
FAQ
What is OKX DEX?

OKX DEX is a DEX (Decentralized Exchange) and cross-chain bridge aggregator. We find the best on-chain liquidity for trading any assets seamlessly. Our X Routing algorithm finds the best price across every DEX. We compare prices from Liquidity Providers (LPs) with the best liquidity pools, split orders, and take into consideration prices, slippage, and network gas fees.

What is the difference between swap and a cross-chain swap?

Swap refers to the conversion of crypto within the same network, where paying and receiving tokens occurs on this network. Cross-chain swap refers to the conversion of assets across different networks, where the token you pay with and token you receive are on different networks

Why do trades fail?

1. Insufficient network fees. When the network is congested, network fees may skyrocket, and miners will prioritize transactions with higher fees. If your transaction is not picked up by a miner for an extended period, it may result in a failed transaction. Therefore, when initiating a transaction, it is recommended to use the default fee level recommended by the platform. 2. Slippage exceeds the preset limit. When there are market fluctuations, liquidity changes, and the amount you'll receive will drop drastically, resulting your transaction being terminated. 3. Repeated transactions. If you initiate multiple identical transactions simultaneously, but the balance is only sufficient to pay for the first transaction, the subsequent transactions will fail.

What to do when I don't have enough balance for the network fee?

You can purchase the corresponding tokens on the OKX exchange and withdraw them to your wallet address, or you can use OKX DEX's Swap for gas feature, which allows you to quickly swap mainstream assets such as USDT, USDC, DAI, and WETH into gas tokens.

Do I still need to pay network fees after a transaction fails?

Yes, you need to pay network fees. When you send/transfer tokens, do contract interaction or engage in any activities that occur on a network, you must pay network fees to miners or validators for processing the transaction. Since miners or validators consume network resources in processing the transaction, the network fee is required whether the transaction is successful or not.

What is slippage?

Slippage refers to the price difference between the expected price of a trade and its actual execution price. Slippage is an implicit cost of trading and is inevitable in most trades, especially in a DEX. Slippage becomes more prominent during market volatility or when there is insufficient liquidity on the trading platform.

How can slippage be avoided?

Slippage cannot be completely avoided, but its impact can be minimized. First, the best way is to choose assets with high trading volume and liquidity. Second, you can opt for transactions with smaller amounts, which are more likely to be executed, instead of placing large orders directly. Third, consider adjusting the slippage tolerance during price fluctuations, where slippage may exceed the preset limit when your transaction is executed. In this case, increasing slippage could avoid transaction failure, but it also means you can't get a good price. Please proceed with caution.

Why trading some tokens requires a higher slippage setting?

Some tokens have a higher slippage tolerance due to the presence of transaction taxes, such as SAFEMOON, which are used for liquidity pool buy-back, token burning, and rewarding token holders. To help you trade these tokens, OKX DEX has launched automated slippage to improve the success rate of these trades at the current optimal slippage level.

สวอปและบริดจ์
คำสั่งลิมิต
ค่าธรรมเนียมเครือข่ายโดยประมาณ
สลิปเพจ
อัตโนมัติ3%
กำหนดเองข้ามเครือข่าย
%