ทุนประกัน Perpetual

เงินทุนประกัน OKX ทั้งหมด:
619,386,878 USD
ทุนประกันทั้งหมดสำหรับ BTCUSD Perpetual: 3,280.4228 BTC
7 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
วันที่ประเภทจำนวนยอดคงเหลือ
02/07/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.1591 BTC3,280.4228 BTC
01/07/2565 16:00:29เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.6530 BTC3,280.2637 BTC
30/06/2565 16:00:24เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.2815 BTC3,279.6107 BTC
29/06/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.2341 BTC3,279.3293 BTC
28/06/2565 16:00:22เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.1123 BTC3,279.0951 BTC
27/06/2565 16:00:29เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.0787 BTC3,278.9828 BTC
26/06/2565 16:00:24เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.0365 BTC3,278.9041 BTC
25/06/2565 16:00:28เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.3036 BTC3,278.8676 BTC
24/06/2565 16:00:33เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.1508 BTC3,278.5640 BTC
23/06/2565 16:00:28เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.1449 BTC3,278.4132 BTC
22/06/2565 16:00:28เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.1959 BTC3,278.2682 BTC
21/06/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.3037 BTC3,278.0723 BTC
20/06/2565 16:00:32เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.2671 BTC3,277.7686 BTC
19/06/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2.1893 BTC3,277.5014 BTC
18/06/2565 16:00:29เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.7016 BTC3,275.3121 BTC
17/06/2565 16:00:27เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี1.0513 BTC3,274.6104 BTC
16/06/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.4977 BTC3,273.5592 BTC
15/06/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี0.5467 BTC3,273.0615 BTC
14/06/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี3.1883 BTC3,272.5147 BTC
13/06/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2.2477 BTC3,269.3264 BTC