ทุนประกัน

เงินทุนประกัน OKX ทั้งหมด:
709,384,153 USD
ทุนประกันทั้งหมดสำหรับ USDT เงินประกัน: 29,355,807.49 USDT
7 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
วันที่ประเภทจำนวนยอดคงเหลือ
19/11/2565 16:00:04รายได้บนแพลตฟอร์ม1,501.96 USDT29,355,807.49 USDT
19/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2,159.71 USDT29,354,305.53 USDT
18/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม1,373.84 USDT29,352,145.82 USDT
18/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี3,014.57 USDT29,350,771.98 USDT
17/11/2565 16:00:04รายได้บนแพลตฟอร์ม1,460.64 USDT29,347,757.41 USDT
17/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี6,950.12 USDT29,346,296.76 USDT
16/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม470.91 USDT29,339,346.64 USDT
16/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี492.72 USDT29,338,875.73 USDT
15/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม466.33 USDT29,338,383.01 USDT
15/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี369.35 USDT29,337,916.68 USDT
14/11/2565 16:00:05รายได้บนแพลตฟอร์ม1,261.24 USDT29,337,547.33 USDT
14/11/2565 16:00:02เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี34,482.12 USDT29,336,286.09 USDT
13/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม990.72 USDT29,301,803.97 USDT
13/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2,686.18 USDT29,300,813.25 USDT
12/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม953.97 USDT29,298,127.07 USDT
12/11/2565 16:00:01เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี18,461.44 USDT29,297,173.10 USDT
11/11/2565 16:00:05รายได้บนแพลตฟอร์ม930.18 USDT29,278,711.66 USDT
11/11/2565 16:00:02เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี17,142.13 USDT29,277,781.48 USDT
10/11/2565 16:00:02รายได้บนแพลตฟอร์ม789.86 USDT29,260,639.35 USDT
10/11/2565 16:00:02เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี467,660.14 USDT29,259,849.49 USDT
  • 1