ทุนประกัน

เงินทุนประกัน OKX ทั้งหมด:
715,337,352 USD
ทุนประกันทั้งหมดสำหรับ BTCUSDT ฟิวเจอร์ส: 6,018,266.11 USDT
7 วันที่ผ่านมา
30 วันที่ผ่านมา
วันที่ประเภทจำนวนยอดคงเหลือ
02/10/2565 16:00:27เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี904.95 USDT6,018,266.11 USDT
01/10/2565 16:00:29เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี4,273.65 USDT6,017,361.15 USDT
30/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี4,788.81 USDT6,013,087.51 USDT
29/09/2565 16:00:27เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี3,588.43 USDT6,008,298.70 USDT
28/09/2565 16:00:29เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี3,942.24 USDT6,004,710.26 USDT
27/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี3,947.86 USDT6,000,768.02 USDT
26/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2,825.83 USDT5,996,820.16 USDT
25/09/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี294.11 USDT5,993,994.33 USDT
24/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี896.85 USDT5,993,700.22 USDT
23/09/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี1,332.96 USDT5,992,803.37 USDT
22/09/2565 16:00:26การขาดทุนจากการล้มละลาย-1,277.53 USDT5,991,470.41 USDT
21/09/2565 16:00:28เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี906.93 USDT5,992,747.95 USDT
20/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี2,001.58 USDT5,991,841.01 USDT
19/09/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี704.37 USDT5,989,839.44 USDT
18/09/2565 16:00:19เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี187.48 USDT5,989,135.06 USDT
17/09/2565 16:00:33เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี1,522.96 USDT5,988,947.59 USDT
16/09/2565 16:00:26เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี775.82 USDT5,987,424.63 USDT
15/09/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี1,415.81 USDT5,986,648.81 USDT
14/09/2565 16:00:30เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี4,836.73 USDT5,985,233.00 USDT
13/09/2565 16:00:31เงินฝากยอดคงเหลือของการชำระบัญชี770.44 USDT5,980,396.27 USDT
  • 1