ฟิวเจอร์ส ระดับสถานะ

มูลค่าที่ตราไว้สัญญา 1 รายการ = 0.01 BTC
ข้อมูลสถานะ

เลเวอเรจสูงสุดที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาที่คุณถือ คำสั่งเปิด และคำสั่งใหม่เมื่อเปิดสถานะ

ระดับจำนวนสัญญาสัดส่วนเงินประกันรักษาสภาพสัดส่วนเงินประกันขั้นต้นเลเวอเรจสูงสุด
10 ~ 1,0000.40%0.80%125.00
21,001 ~ 2,0000.50%1.00%100.00
32,001 ~ 4,0001.00%1.50%66.66
44,001 ~ 8,0001.50%2.00%50.00
58,001 ~ 12,0002.00%2.50%40.00
612,001 ~ 16,0002.50%3.00%33.33
716,001 ~ 20,0003.00%3.50%28.57
820,001 ~ 24,0003.50%4.00%25.00
924,001 ~ 28,0004.00%4.50%22.22
1028,001 ~ 32,0004.50%5.00%20.00
1132,001 ~ 36,0005.00%5.50%18.18
1236,001 ~ 40,0005.50%6.00%16.66
1340,001 ~ 44,0006.00%6.50%15.38
1444,001 ~ 48,0006.50%7.00%14.28
1548,001 ~ 52,0007.00%7.50%13.33
1652,001 ~ 56,0007.50%8.00%12.50
1756,001 ~ 60,0008.00%8.50%11.76
1860,001 ~ 64,0008.50%9.00%11.11
1964,001 ~ 68,0009.00%9.50%10.52
2068,001 ~ 72,0009.50%10.00%10.00