ระดับสถานะ

มูลค่าที่ตราไว้สัญญา 1 รายการ = --
ข้อมูลสถานะ

เลเวอเรจสูงสุดที่มีอยู่จะขึ้นอยู่กับจำนวนสัญญาที่คุณถือ คำสั่งเปิด และคำสั่งใหม่เมื่อเปิดสถานะ

ระดับจำนวนสัญญาสัดส่วนเงินประกันรักษาสภาพสัดส่วนเงินประกันขั้นต้นเลเวอเรจสูงสุด