การบังคับชำระบัญชี

วันที่สินทรัพย์จำนวนการขาดทุนจากการล้มละลาย
20/11/2565 02:51:51USDT9.38963279 USDT0 USDT
20/11/2565 02:51:50USDT141.52671975 USDT0 USDT
20/11/2565 02:51:49USDT0.00024468 USDT-0.00024469 USDT
19/11/2565 15:34:43USDT0.00001101 USDT-0.00001102 USDT
17/11/2565 23:53:02USDT7.54380000 USDT0 USDT
17/11/2565 21:09:22USDT15.77541205 USDT0 USDT
17/11/2565 08:21:43USDT0.00000000 USDT-0.00000001 USDT
17/11/2565 05:15:27USDT50.82992603 USDT0 USDT
17/11/2565 05:07:23USDT18.81624715 USDT0 USDT
16/11/2565 21:05:00USDT34.96188265 USDT0 USDT
16/11/2565 18:12:56USDT1,670.35935575 USDT0 USDT
16/11/2565 18:12:55USDT2,845.99079999 USDT0 USDT
16/11/2565 18:12:47USDT10,880.52111838 USDT0 USDT
16/11/2565 18:12:41USDT0.00005723 USDT-0.00005724 USDT
16/11/2565 17:30:57USDT1.04934351 USDT-1.04934352 USDT
16/11/2565 10:33:19USDT0.00120865 USDT-0.00120866 USDT
14/11/2565 19:17:53USDT0.00055961 USDT-0.00055961 USDT
14/11/2565 14:43:38USDT245.05829047 USDT0 USDT
14/11/2565 14:43:31USDT613.71232459 USDT0 USDT
14/11/2565 12:23:36USDT0.54235619 USDT0 USDT
  • 1