ฟิวเจอร์ส การบังคับชำระบัญชี

การขาดทุนจากการล้มละลายในการชำระบัญชีทั้งหมดของสัญญา BTCUSD: 0 BTC
วันที่ประเภทราคาล้มละลายจำนวนและมูลค่าการขาดทุนจากการล้มละลาย
2022-05-16 12:34:02Close Long$30004.32สัญญา ≈ 0.0067 BTC0 BTC