ฟิวเจอร์ส การบังคับชำระบัญชี

การขาดทุนจากการล้มละลายในการชำระบัญชีทั้งหมดของสัญญา BTCUSD: 0 BTC
วันที่ประเภทราคาล้มละลายจำนวนและมูลค่าการขาดทุนจากการล้มละลาย
25/06/2565 23:51:45Close Long$20871.71สัญญา ≈ 0.0048 BTC0 BTC
25/06/2565 20:28:25Close Long$21087.811สัญญา ≈ 0.0522 BTC0 BTC