การใช้สิทธิ์

10/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,978.26ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
09/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,858.59ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
08/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,792.01ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
07/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,014.76ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
06/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,201.76ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
05/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,207.60ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
04/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,986.76ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
03/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,025.35ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
02/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,824.98ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
01/08/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,226.22ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
31/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,760.63ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
30/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,880.02ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
29/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,922.83ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
28/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,980.17ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
27/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$21,369.44ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
26/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$21,094.68ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
25/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$21,951.82ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
24/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,741.10ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
23/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$22,767.26ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม
22/07/2565วันที่
BTCUSDสกุลเงิน
$23,158.97ราคาดัชนีเมื่อถึงวันที่หมดอายุ
เพิ่มเติม