อัตราแลกเปลี่ยน

กฎของศูนย์ซื้อขาย

Coin-margined / Perpetual Swap มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณเลือกสกุลเงินอื่นเพื่ออ้างอิงราคา ระบบจะแปลงราคา USD ตามอัตราแลกเปลี่ยนของระบบ ออปชัน Coin-margined มี USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงซึ่งเป็นค่าเริ่มต้น หากคุณเลือกสกุลเงินอื่นเป็นสกุลเงินอ้างอิง เราจะแปลงคอยน์เป็น USD ตามราคาดัชนี จากนั้นจะแปลง USD เป็นสกุลเงินอ้างอิงที่คุณเลือกตามอัตราแลกเปลี่ยนของระบบ

อัตราแลกเปลี่ยนของระบบได้รับการคำนวณโดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนโดยเฉลี่ยของธนาคารในช่วง 14 วันที่ผ่านมา เมื่ออัตราดังกล่าวเบี่ยงเบนมากกว่า 0.2% ในวันส่งมอบ อัตราเริ่มต้นจะกลับไปที่อัตราเฉลี่ย 14 วัน

จำนวนที่แสดงจะผันแปรไปตามอัตราแลกเปลี่ยนของระบบ โดยจะไม่มีผลกระทบต่อจำนวนจริงในสัญญาของคุณ

วันที่เริ่มต้นวันที่สิ้นสุดอัตราแลกเปลี่ยนของระบบ