การส่งมอบ

วันที่สัญญาประเภทราคาการส่งมอบ
30/09/2565 16:00:00BTCUSDT0930การส่งมอบ₮19,552.6
23/09/2565 16:00:00BTCUSDT0923การส่งมอบ₮19,269.4
16/09/2565 16:00:00BTCUSDT0916การส่งมอบ₮19,763.5
09/09/2565 16:00:00BTCUSDT0909การส่งมอบ₮20,652.2
02/09/2565 16:00:00BTCUSDT0902การส่งมอบ₮20,091.3
26/08/2565 16:00:00BTCUSDT0826การส่งมอบ₮21,403.4
19/08/2565 16:00:00BTCUSDT0819การส่งมอบ₮21,962.5
12/08/2565 16:00:00BTCUSDT0812การส่งมอบ₮23,943.2
05/08/2565 16:00:00BTCUSDT0805การส่งมอบ₮23,203.7
29/07/2565 16:00:00BTCUSDT0729การส่งมอบ₮23,914.8
22/07/2565 16:00:00BTCUSDT0722การส่งมอบ₮23,154.6
15/07/2565 16:00:00BTCUSDT0715การส่งมอบ₮20,760.2
08/07/2565 16:00:00BTCUSDT0708การส่งมอบ₮21,802.1
01/07/2565 16:00:00BTCUSDT0701การส่งมอบ₮19,503.3
  • 1